Trooppiset pyörremyrskyt

Uutta ja ajankohtaista:
 


Viime aikojen hirmumyrskyjä ovat olleet  hurrikaanit “Florence”, joka iski Yhdysvaltain itärannikkolle, “Michael” Floridaan, supertaifuuni “Mangkhut”, joka kulki Filiippiinien yli Kiinan rannikolle sekä sykloni “Idai”, joka iski tuhoisasti Afrikan rannikolle.
Trooppiset pyörremyrskyt syntyvät kääntöpiirien välisellä alueella. Esiintymisalueen mukaan niitä kutsutaan hurrikaaneiksi, taifuuneiksi tai trooppisiksi sykloneiksi.

Tässä artikkelisssa on pyörremyskyjen seurantaa Twitterin avulla ja perustietoa trooppisista myrskyistä.

Tämän artikkelin sisältö:

 Twitter


[Artikkelin alkuun]

Perustietoa ja ajankohtaisia lähteitä:

 

Hurricane Florence photographed from the International Space Station, Sept. 10, 2018. NASA phot


[Artikkelin alkuun]

Worldmapper- karttoja (mukana muutkin kuin trooppiset myrskyt)

Linkki karttaan ja sen selosteeseen:

 

Storms 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storm Injured 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storm Damages 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storms Homeless 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

[Artikkelin alkuun]


NASA Goddard; Julkaistu 12.9.2018; NASA’s Global Precipitation Measurement mission or GPM core observatory satellite flew over Tropical Storm Florence on September 7, 2018. At that time, the storm was experiencing strong wind shear. The storm later restrengthened into a hurricane.

 

Hurricane Lee (3D) 27 September 2017


[Artikkelin alkuun]

Nettilähteitä: Hurrikaanit

Typhoon Lan 2017 10 19

Taifuunit

Cyclone Ockhi 2017 12 03

Trooppiset syklonit


[Artikkelin alkuun]

YouTube:

[Artikkelin alkuun]

Share

Vulkanismi

Uutta ja ajankohtaistaArtikkelin sisältö:Vulkanismiin kuuluvat:

  • Eri tyyppiset tulivuoret
  • Kuumat lähteet
  • Kaasupurkaukset
  • Kuplivat mutalähteet
Vulkanismia

[Artikkelin alkuun]Parhaillaan purkautuvat tulivuoret netissä:

[Artikkelin alkuun]Worldmapper- karttoja:

Linkit alla oleviin karttohin selityksineen:

Volcanic Eruptions 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Deaths 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Damages 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Homeless 2000-2017


[Artikkelin alkuun]Tapausselostus keväältä 2010: Islannin Eyjafjallajökull- vuoren purkaus

Blogijuttujen koonti:

26.3.2010
Is­lan­nin Ey­jaf­jal­la­jö­kull- jää­ti­kön lie­peil­lä pur­kau­tuu par­hail­laan tuli­vuo­ri. Tuli­vuo­ri on pur­kau­tu­nut vii­mek­si vuon­na 1821-1823 ja sen he­rän­nyt ak­tii­vi­suus yl­lät­ti tut­ki­jat. Nyt pur­kaus on voi­mis­tu­nut ja laa­va­vir­ta va­luu vuo­rel­ta poh­joi­seen laak­soa pit­kin. Vie­lä ei voi­da en­nus­taa, kuin­ka kau­an pur­kaus kes­tää.

Lä­hel­lä tätä vuor­ta on Kat­la- vuo­ri. Sen pur­kaus oli­si pal­jon tu­hoi­sam­pi, kos­ka sen pääl­lä on jää­tik­kö. Sen su­la­mi­nen saat­tai­si joh­taa alu­eel­li­seen ka­tast­ro­fiin.

15.4.2010
Ey­jaf­jöll- tuli­vuo­ren raju pur­kaus on ol­lut tä­män­päi­vän me­di­an pää­uu­ti­nen. Pur­kaus­ta ja sen seu­rauk­sia on  esi­tel­ty mo­nel­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä ei nyt ole mi­tään syy­tä ru­ve­ta jo­tain uut­ta sii­tä vään­tä­mään.

Kuun­te­lin kiin­nos­tu­nee­na, kun vul­ka­nis­miin pe­reh­ty­nyt tut­ki­ja tv-uu­ti­sis­sa sel­vit­ti pur­kauk­sen luon­net­ta ja sitä, mitä tuo “tuh­ka” itse asi­as­sa on. Tämä tuli­vuo­ri pur­kau­tuu jää­ti­kön alla. Sen kuu­mat pur­kaus­tuot­teet su­lat­ta­vat ylä­puo­lel­la ole­vaa jää­tä ja syn­tyy vet­tä höy­rys­tä­vä rä­jäh­dys­mäi­nen pur­kaus. Pur­kaus­kaa­sui­hin se­koit­tuu mm. laa­vas­ta ir­to­via, erit­täin pie­niä la­si­mai­sen te­rä­viä pa­la­sia. Juu­ri nämä ovat erit­täin vaa­ral­li­sia len­to­ko­neil­le, kos­ka ne moot­to­rei­hin tun­keu­tu­es­saan saat­ta­vat su­laa uu­del­leen ja näin ne voi­vat jopa sär­keä moot­to­rit.

16.4.2010
Is­lan­nin tuli­vuo­ren pur­kauk­ses­ta Suo­men­kin pääl­le le­vi­ä­vää tuh­ka­pil­veä on tur­ha tii­rail­la ylös­päin: Ei se var­maan tai­vaal­la ero­tu. Sen si­jaan on ker­rot­tu, että au­ri­gon­las­kut ovat sen joh­dos­ta ta­val­lis­ta vä­rik­kääm­piä.

Pi­ti­hän tätä men­nä kat­so­maan, kun sat­tui so­pi­va ilma ja pil­vet ei­vät ko­ko­naan peit­tä­neet au­rin­koa. Sain var­sin hy­viä ku­via Kuo­pi­on Neu­la­mäen tor­nis­ta. Joh­tuu­ko tai­vaan­ran­nan pu­ner­rus ja myös laa­jem­mal­le mai­se­maan le­vi­ä­vä sä­vy­tys tuos­ta tuli­vuo­ren tuh­kas­ta, vai onko ky­sees­sä vain ta­val­li­nen ko­mea au­rin­gon­las­ku, jää­köön ku­vien kat­se­li­jan ar­vi­oi­ta­vak­si.

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Uutisia kyseisen tapahtuman ajoilta:


[Artikkelin alkuun]


Supertulivuoret

“Supertulivuorten” purkaus aiheuttaisi valtavan, ainakin koko kyseistä maanosaa tai jopa koko maapalloa kostettavan katastrofin

[Artikkelin alkuun]


Yellowstone


Incredible World; Julkaistu 6.7.2015; SUPERVOLCANO! 7 Supervolcanoes That Threaten The Future of Humanity (Including, Yellowstone, potentially the world’s BIGGEST volcano eruption!)

YellowstoneNPS; Julkaistu 20.9.2018
Steamboat Geyser erupted for the 19th time in 2018 on Monday, September 17. Enjoy some of the sights and sounds of the world’s tallest active geyser!


[Artikkelin alkuun]


Nettimateriaalia


Nettilähteitä suo­mek­si


[Artikkelin alkuun]Nettilähteitä eng­lan­nik­si


[Artikkelin alkuun]Satelliittikuvia:
Klikkaa kuvasta Flickriin!

Sinabung Volcano Eruption 2018 02 19

Etna 2017 03 16


[Artikkelin alkuun]

Share

Magnus von Wrightin teoksia kartalla

Taiteilijoiden teosten avulla on mukava käydä tutustumassa Suomen maisemiin ja siihen, miltä ne näyttävät kartalla nyt. Tähän artikkeliin olen valikoinut Magnus von Wrightin teoksia  Kansallisgalleriasta ja sijoittanut niiden paikkoja kartalle.
Karttamerkki on teoksessa selvästi erottuvassa kohdassa tai siinä kohti, mistä piirros tai taulu on päättelyni mukaan tehty.

Kartta on tehty Paikkatietoikkunassa. Kuvan edessä on linkki teoksen esittelyyn Kansallisgalleriassa.
Lisäksi on tietoja paikasta, jos niitä netissä on.
Oli varsin hauskaa puuhaa etsiä teosten paikat. Otin mukaan vain niitä teoksia, joiden paikat voin varsin luotettavasti paikallistaa.
Monessa paikassa on Magnus Suomessa käynyt. Koska Kansallisgalleriassa on paljon piirroksia kartanoista, ne ovat varmaan olleet hänen matkojensa majapaikkoja ja maalausretkien tukikohtia.

Teokset ovat pääosin lyijykynäpiirroksia ja kun itsekin jonkin verran tätä taitelua harrastan, katselen niitä mielenkiinnolla ja opikseni.

Voit valita eri karttatasoja näkyviin.

Katso myös artikkelini: Tuttuja maisemia maalauksissa


Kohteet:


[Artikkelin alkuun]Hausjärvi; Erkylän kartano

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Erkylän kartano;1861; Näkymä järven takaa.; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Janakkala; Hakoisten linnavuori ja kartano

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Finland framställdt i teckningar; 1849; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Hakoisten kartano_Janakkalassa Hakoisten linnavuorelta nähtynä; 1846; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Hämeenlinna

Kansallisgalleria; Magnus von Wright;Hämeenlinna; näkymä kuvitukseen teoksessa Finland framställdt i teckningar;1846; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Oulu; Laanila

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Joenrantamaisemaa; Laanila, Oulu;1856; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Jämsä; Juokslahti

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Jämsä, Juokslahti; 1848; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Ylitornio; Aavasaksa

Kansallisgalleria; Magnus von Wright;Kallioita Aavasaksalla; 1856; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Hämeenkyrö; Kyröskoski

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Kyröskoski;1846; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Tammela; Kaukolanharju

 

Kansallisgalleria; Magnus von Wright;Näkymä Kaukolanharjulta Saaren kartanolle; 1846; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Kuopio; Siikaniemi

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Näköala Siikaniemestä; Riistavedellä; 1856; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Somero; Palikainen

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Palikainen; Kuvitusta_teokseen Finland framställdt i teckningar_1847; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Haukipudas; Kiiminkijoki

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Rantamaisema Haukiputaan lauttapaikalta; 1856; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Rautalampi

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Rautalammin kirkko Sahalasta päin nähtynä; 1848; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Snappertuna

Kansallisgalleria; Magnus von Wright; Snappertunan kirkko ja kylää; 1853; Tämä teoskuva on lisensoitu CC0-lisenssillä


[Artikkelin alkuun]Paikat Suomen kartalla[Artikkelin alkuun]

Share