11.11.2018 archive

Jäätikön työ

Tässä artikkelissa ei käsitellä jääkausiajalla syntyneitä pinnanmuotoja. Niistä on omat artikkelinsa. Netissä Discovering Physical Geography (Flash- animaatioita): Depositional Glacial Landforms Glaciers and Climate Change Glaciers in the Cascade Mountains Glacial Mass Budget

Share