Aineiden kierrot

Tässä artkkelissa on tietoa hiilen, typen, fosforin ja rikin kierrosta

Uutta ja ajankohtaista


Hiili

Hiilen kierto luonnossa ja etenkin sen sitoutuminen ilmakehästä orgaanisen ainekseen ja maankamaraan sekä vapautuminen niistä taas ilmakehään on keskeinen ilmastonmuutoksen vaikuttava asia.
Suomessa on viime aikoina keskusteltu metsien hakkuumääristä ja siinä yhteydessä esitetty erilaisia käsityksiä metsien sitouttavan hiilen määristä eli ns. hiilinielusta: Tältäkin osin artikkeli vaatisi päivittämistä.

Tässä on tietoa hiilen kierrosta yleensä.

Nettimateriaalia


Seuraavassa OpenStax- materiaalissa on osittain samaa sisältöä ja kuvia

OpenStax; Microbiology

OpenStax; Biology

Foto-Rabe / Pixabay


Twitteristä:

 

Share