Biologiaa ja maantiedettä

Biologian ja maantieteen aiheet ja ilmiöt ovat niin mielenkiintoisia, etten niitä malta jättää kokonaan seuraamatta edes näin seniorikansalaisena. Olen ollut eläkkeellä lukion biologian ja maantieteen lehtorin virasta jo usemman vuoden. Niinpä varsinaiseen pävittäiseen opetustyöhön liittyvät aktiviteet ovat luonnollisesti minulta loppuneet.
Jatkan kuitenkin näiden asioiden merkeissä harrastuspohjalta ja jaan materiaalia sivuillani.

Uutta ja ajankohtaista

 • Seuraan jatkuvasti biologiaan ja maantieteeseen liittyviä asioita mm. Twitterissä ja liitän niitä ko. aiheen mukaisiin artikkeleihin.


Sivun sisältö ja ankkurilinkit tällä sivulla:


Alasivut:


Artikkelit täällä: Yleistä tietoa ja ohjeita

 • Tämä sivustoni ja sen artikkelit on kanava, jossa jaan myös lähinnä lukion biologian ja maantieteeseen liittyviä materiaalia, vaikka tämä ei olekaan pelkästään varsinaiseen opetustyöhön liittyvä sivusto.
 • Olen järjestämässä artikkeleja uudelleen ja luovun niideen ryhmittelystä lukion kurssien mukaan.
 • Avainsanat ovat artikkelin lopussa.
 • Aiheiden mukaan löydät artikkeleja ja sivuja myös “Etsi” – toiminnolla, joka on sivun oikeassa yläkulmassa ja oikeassa palkissa: tällöin löytyy ko. hakusanalla muutakin kuin varsinaisesti lukion biologiaan ja maantieteeseen tehtyjä artikkeleja tai sivuja.
 • Joissain artikkeleissa on h5p- sovelluksilla tehtyä interaktiivista sisältöä ja  tehtäviä.
 • Jos johonkin aiheeseen ilmaantuu sitä koskevia uutisia tai muuta uutta tai ajankohtaista materiaalia, päivitän artikkelin siltä osin ja muutan sen julkaisuaikaa päivityksen mukaiseksi. 
  • Tähän käytän myös Twitteriä


Täällä olevan materiaalin käytöstä:

Artikkeleissa  ei ole mu­ka­na varsinaisia val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai opetusvinkkejä, kos­ka läh­tö­koh­ta­nani on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan.
Ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

 1. Ar­tik­ke­lit ja sivut voi sel­lai­se­naan lin­kit­tää omaan ope­tus­ma­te­ri­aa­liin tai jakaa muutenkin.
  • Tämä pitää tapahtua kuitenkin niin, että ne avautuvat osoite näkyvissä omaan ikkunaan.
  • On luonnollisesti hyvän tavan mukaista ilmoittaa linkkitekstissä kenen materiaalista on kyse.
 2. Ar­tik­ke­leis­ta voi poi­mia link­ke­jä , ku­via, vi­de­oi­ta sekä ani­maa­ti­oi­ta  omaan oppi­ma­te­ri­aa­liin tai tun­neil­le sekä ko­to­na kat­sot­ta­vak­si.
 3. Run­saas­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta voi laa­tia eri­lai­sia säh­köi­siä tai mui­ta teh­tä­viä.
 4. Si­säl­lös­tä ja sen to­teu­tuk­ses­ta saa vink­ke­jä sii­hen, mis­tä saa eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.
 5. Ma­te­ri­aa­lis­ta löy­tyy ehkä en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mia net­ti­so­vel­luk­sia tai muu­ten saa uu­sia ide­oi­ta ope­tuk­seen.


Twitter:

  • Käytän tällä hetkellä varsin aktiivisesti
  • Omat twiittini löytyvät “Netistä poimittua”– sivulta ja myös tämän sivun lopusta
  • Upotan twiittejä artikkeleihin

[Sivun alkuun]

Kuvat:

 • Artikkeleissa on upotettuna omia valokuvia ja netistä otettuja CC- kuvia. Niitä voit imuroida itsellesi ja käyttää ko. lisenssin ehdoin.
  • Olen myös laittanut artikkeleihin linkkejä OpenStax- materiaalin kuviin: Niiden lisenssi on “Creative Commons Attribution 4.0 License” eli niitäkin voit  imuroida itsellesi ja käyttää ko. lisenssin ehdoin
  • Jos laitat kuvia edelleen jakoon tai julkaiset, kuviin on laitettava asianmukaisesti näkyviin lähde ja lisenssi.
 • Valikoin Flickriin laittamistani valokuvista biologian ja maantieteen opetuksen soveltuvia kuvia ja jaan niitä opetuskäyttöön.
 • Elokuun alussa 2017 kävin läpi kuvani ja tagitin ne uuden opsin mukaisesti. Tämä toimi minun pitäisi päivittää.
 • Opasteita kuvien CC- kuvien löytämiseen ja Flickr- kuvien upottamiseen:

[Sivun alkuun]

Twitter:

[Sivun alkuun]