Kategoria: luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat