Kategoria: eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys