Category: Ympäristömyrkyt – BI2

Ympäristömyrkyt ja vierasaineet

Uutta ja ajankohtaista Suomen Luonto; 5.11.2019; Lyijy tappaa joutsenia Suonenjoella   Ympäristömyrkyistä  ja kemikaalistumisesta netissä kts myös artikkeli “Teknologiset riskit” THL Ympäristömyrkyt ja terveys Ympäristömyrkyt – biomi.org Evira: Haku “ympäristömyrkyt” Evira: Haku “vierasaineet” Polysykliset aromaattiset hiilivedyt – Wikipedia Elohopea – Wikipedia Elohopea-altistuksella yhteys lapsen ADHD-riskiin | Yle Uutiset | yle.fi; 12.10.2012 Kadmium – Wikipedia YLe Uutiset; …

Jatka lukemista

Share

Teknologiset riskit

Eläm­me pit­käl­le tek­no­lo­gi­soi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa. Te­ol­li­suu­teen ja ener­gi­an­tuo­tan­toon liit­tyy mo­nen­lai­sia ris­ke­jä.Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on esi­merk­ke­jä muu­ta­mis­ta va­ka­vim­mis­ta ta­pauk­sis­ta. Koon­tia Japanin tsu­na­min ai­heut­ta­mas­ta ydin­on­net­to­muu­des­ta vuonna 2011 Ja­pa­nin ydin­voi­ma­las­sa rä­jäh­dys – | Ja­pa­nin tsu­na­mi | Tee­mat | YLE Uu­ti­set | yle.fi; 12.3.2011 Ja­pan’s nuc­le­ar cri­sis: The sto­ry so far – en­vi­ron­ment – 15 March 2011 – New Scien­tist Why …

Jatka lukemista

Share