Category: Eliöt rakentuvat soluista – BI3

Epigeneettinen periytyminen

Uutta ja ajankohtaista Twitteristä artikkelin lopussa YLE; Tiedeykkönen; 19.1.2019; Vaikuttavatko isän ja äidin ikävät kokemukset lapsen psyykkiseen terveyteen? Artikkelin sisältö Johdantoa Blogijuttuja 2.9.2008; Perinteiset periytymismekanismit koetuksella 26.1.2009; Uutta tutkimustietoa ominaisuuksien periytymisestä Kurjuus kulkee geeneissä (Suomen Kuvalehti 4/2019) Lähteitä   Johdantoa Suomen Kuvalehdessä 4/2019 oli artikkeli “Kurjuus kulkee geeneissä”. Siinä selostettiin ns. epigeeneettistä periytymistä. Olen tehnyt …

Jatka lukemista

Share

Solun energiatalous – Johdantoa

Uutta ja ajankohtaista Tiede; 7.10.2019; Hapen aistimisesta lääketieteen nobelit Mi­ten au­rin­gon va­lon ener­gia saa­daan si­dot­tua ke­mi­al­li­sek­si ener­gi­ak­si ja mi­ten eli­öi­den so­lut saa­vat näin si­dot­tua ener­gi­aa käyt­töön­sä? Aiheeseen liittyvät muut artikkelit: Solubiologiaa: Energian vapauttaminen Fotosynteesi Käsitteitä Kasvit ja muut fotosynteesiin kykenevät eliöt sitovat auringon valoa suoraan orgaaniseksi aineeksi eli ovat tuottajia ja samalla siis myös omavaraisia …

Jatka lukemista

Share

DNA eli deoksiribonukleiinihappo

Uutta ja ajankohtaista Twitteristä artikkelin lopussa DNA:ssa perimän universaali koodi perustuu sen neljään emäkseen ja niiden pariutumiseen kaksoismolekyylissä: A-T ja G-C. Tässä vasta julkaistussa artikkelissa selostetaan tutkimuksia, joissa on kemiallisesti valmistettu neljä uutta, keinotekoista emästä. Näin on saatu syntymään “luonnoton” DNA. jossa on siis kahdeksan emästä. Sen mahdollinen toiminta solutasolla avaa sovellusmahdollisuuksia: mm. voisiko sen …

Jatka lukemista

Share