Category: Eliöt

Uusia lajeja Suomen luontoon

Tässä artikkelissa esitellään eliölajeja, jotka eivät alunperin ole kuuluneet Suomen luontoon. Jo tässä ensimmäisessä lauseessa joudun paneutumaan määrittelyasioihin: Mitä tarkoitetaan “alkuperäisellä” suomalaisella luonnolla? Se on koko ajan muuttunut, jos lähtökohdaksi otetaan vaikka se aika, kun mannerjäätikkö oli sulanut Suomen alueen päältä. Siitä alkoi ekosysteemien kuten metsien ja soiden kehitys ja muuttuminen ja se jatkuu edelleen. …

Continue reading

Share

Eliöperäisiä riskejä

Uutta ja ajankohtaista: YLE; 2.11.2018; Punkin puremasta sairastuneet saattavat saada useamman taudin kerralla *** Tässä artikkelissa on valikoiden koottua tietoja  erilaisista sairauksista, niiden levittäjistä ja esiintymisestä: tarkastelukulma on siis sekä biologinen että maantieteellinen. Koska monet sairaudet ovat bakteerien tai virusten aiheuttamia, niiden kohdalla tulee päällekkäisyyttä kyseisten artikkelien kanssa: Virukset Bakteerit (tekeillä) Puutiainen ja sen levittämät …

Continue reading

Share

Populaatioekologiaa

Esimerkkejä ja lähteitä Aarne Hagman; Julkaistu 27.5.2010; Runsas lehtokotiloesiintymä Kuopion Savilahdessa 27.5.2010 Blogijuttu 27. 5.2010 Ko­ti­lo­in­vaa­sio Ko­ti­loi­den Suo­men val­loi­tuk­ses­ta on uu­ti­soi­tu jo use­am­man vuo­den ajan. Tä­nään olin pyö­rä­ret­kel­lä Kuo­pi­on Savi­lah­des­sa ja ko­ti­loi­ta oli maas­sa suo­ras­taan röyk­ki­öi­nä. Leh­to­ko­ti­lok­si ne tun­nis­tin. Tämä laji on vä­hi­tel­len le­vit­täy­ty­nyt alku­pe­räi­sil­tä asuin­si­joil­taan ran­nik­ko­seu­dun leh­dois­ta yhä poh­joi­sem­mak­si. Ku­ten vi­de­ol­ta­kin nä­kyy ne ovat to­del­la kaik­ki­ruo­kai­sia! Leh­to­ko­ti­los­ta­kin …

Continue reading

Share