Category: BI1 Eliö­kun­nan suku­puu

Elämän historia

Evoluution kulku jaetaan geologisiin aikakausiin. Elämän varhaishistoriaan kuuluvat ajanjaksot ovat satoja miljoonia vuosia ja senkin jälkeen eri aikakaudet kestävät kymmeniä miljoonia vuosia. Siksi koko elämän historian esittäminen ja hahmottaminen kuvana on hankalaa. Tässä se on spiraaliesityksenä ja artikkelin lopussa kellon muodossa: Avaa kuvat isompana uuteen välilehteen. Artikkelin sisältö: Nettilähteitä: Yleistä

Share

Eliömaailma – taksonomiaa

Luokittelua Carl von Linné: sta nykypäivään  Carl von Linné – Wiki­pe­dia Nettimateriaalia: Opetus.tv; Eliökunta; Eliökunnan sukupuu Natura; Genomiikka muuttaa eliökunnan luokittelua Maa­il­man ni­säk­käi­den suo­men­kie­li­set ni­met Kielikello; Maailman nisäkkäiden suomenkieliset nimet Bi­o­lo­gi­an tak­so­no­mi­an pe­rus­tei­ta Tree of Life Web iTOL: In­te­rac­ti­ve Tree Of Life All (in this da­ta­ba­se) Life forms list (Scien­ti­fic na­mes) En­cyc­lo­pe­dia of Life http://www.ar­ki­ve.org/ …

Continue reading

Share