Category: BI1 Solu elä­män pe­rus­yk­sik­kö­nä

Proteiinisynteesi

Pro­tee­i­ni­syn­tee­siä kä­si­tel­lään alus­ta­vas­ti jo bi1- kurs­sil­la, tar­kem­min bi3- kurs­sil­la ja vie­lä mah­dol­li­ses­ti sy­ven­tä­en bi5- kurs­sil­la. Esi­tu­mal­lis­ten ja tu­mal­lis­ten eli­öi­den pro­te­ii­ni­syn­tee­sis­sä on ero­ja, joi­ta ei bi3- kurs­sil­la esi­tel­lä. Nii­hin­kin pa­neu­du­taan bi5- kurs­sil­la. Kir­jois­sa ja muis­sa läh­teis­sä on ero­ja sii­nä, mi­ten DNA:n ja RNA:n kol­mik­ko­koo­dit on il­moi­tet­tu ja ni­met­ty. Sik­si on täs­sä­kin syy­tä mää­ri­tel­lä nämä ter­mit: DNA:n …

Continue reading

Share

Yleistä soluista

Solubiologian varhaishistoriaa Robert Hooke (1635-1703) : Solun käsite Antoni Van Leeuwenhoek  (1632 – 1723) : Mikroskoopin kehittäminen Robert Brown  (1753 – 1858) : Tuman löytyminen Matthias Jakob Schleiden (1804 – 1881); Yleinen soluteoria Theodor Schwannin kanssa Theodor Scwann  (1810-1882) : Soluteoria Rudolf Virchow   (1821-1902) : Täydennetty soluteoria 1800- luku: Mikroskoopit ja solujen tutkimusmenetelmät kehittyivät …

Continue reading

Share

Elämän alkuperä maapallolla

Nettimateriaalia: Tiedeykkönen Extra; Astrobiologiaa: Miten elämä syntyi? Astrobiologian kiehtova kysymys (podcast) Tiedeykkönen Extra; Astrobiologiaa 2: Varhainen evoluutio ja solukalvot (podcast) Tiedeykkönen; Elämän synty on tieteen suurimpia arvoituksia – miten ja missä elämä syntyi? Geologia.fi; Elämän synty ja kehitys YLE; Elämä maapallolla saattoi alkaa luultua aiemmin The Origin of Life: Questions and Answers General & Human …

Continue reading

Share