Category: BI3 Proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely

Proteiinisynteesi

Pro­tee­i­ni­syn­tee­siä kä­si­tel­lään alus­ta­vas­ti jo bi1- kurs­sil­la, tar­kem­min bi3- kurs­sil­la ja vie­lä mah­dol­li­ses­ti sy­ven­tä­en bi5- kurs­sil­la. Esi­tu­mal­lis­ten ja tu­mal­lis­ten eli­öi­den pro­te­ii­ni­syn­tee­sis­sä on ero­ja, joi­ta ei bi3- kurs­sil­la esi­tel­lä. Nii­hin­kin pa­neu­du­taan bi5- kurs­sil­la. Kir­jois­sa ja muis­sa läh­teis­sä on ero­ja sii­nä, mi­ten DNA:n ja RNA:n kol­mik­ko­koo­dit on il­moi­tet­tu ja ni­met­ty. Sik­si on täs­sä­kin syy­tä mää­ri­tel­lä nämä ter­mit: DNA:n …

Continue reading

Share