Category: BI5 Perimän kartoitus

Ihmisen ja ihmisryhmien perimän kartoitus

Tässä artikkelissa on tietoa koko ihmisen perimän selvittämisestä sekä ihmisryhmien perimän alkuperästä ja sukulaisuuksista. Työkaluna genomien vertailussa käytetään ns. haploryhmiä, joiden tyyppien esiintymistä eri ihmispopulaatiossa vertaillaan. Wikipedia; Ihmisen haploryhmän tyyppi Nettilähteitä – Ihmisen genomi: Tie­de – Uu­ti­nen – 20.4.2008 – Ge­no­min läpi­luku mak­saa enää mil­joo­nan Tie­de – Uu­ti­nen – 24.10.2008 – Itä-Suo­mi ge­neet­ti­ses­ti kau­ka­na län­nes­tä …

Continue reading

Share