Category: Lukion biologiaa

Ekologian perusteita

Nettilähteitä suomeksi | YLE | :: Kou­lu­port­ti :: Eko­lo­ke­ro Ra­vin­to­ket­ju (Hot­Po­ta­to­es-teh­tä­viä) Ra­vin­to­ket­jut ja tro­fi­a­ta­sot Poh­joi­sen luon­to: Ter­ve­tu­loa eko­lo­gi­an pa­riin! Englanniksi Ge­ne­ral&Hu­man Bi­o­lo­gy:Eco­lo­gy Ge­ne­ral&Hu­man Bi­o­lo­gy:Eco­lo­gy; Na­tu­ral His­to­ry Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Com­mu­ni­ties Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Eco­sys­tems Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Bi­osp­he­re Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Hu­man Im­pact hig­he­red.mcgraw-hill.com: Dy­na­mics of Eco­sys­tems …

Continue reading

Share

Ekosysteemi ja ekosysteemipalvelut

Viime aikoina on ekosysteemien yhteydessä otettu käyttöön sellainen termi kuin “ekosysteemipalvelut”. On  käyty keskustelua siitä, mitä asioita tähän kuuluu. Ekoysteemi; Wikipedia Ekosysteemipalvelut; Wikipedia Ekosysteemipalvelut; Suomen luonnonsuojeluliitto MTK; Ekosysteemipalvelut Metsähallitus; Ekosysteemipalvelut Edu.fi; Luovasti luonnonvaroista Netistä: Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Eco­sys­tems hig­he­red.mcgraw-hill.com: Dy­na­mics of Eco­sys­tems http://www.bi­o­lo­gy.ual­ber­ta.ca/fa­ci­li­ties/mul­ti­me­dia/up­lo­ads/al­ber­ta/Eco­sys­tem.html Energian kulku ekoysteemissä: Energy Flow Through Ecosystems Ecosystem Energy Flow …

Continue reading

Share

Virukset

Ajankohtaista 27.10.2018 Sata vuotta sitten maailmalla riehui “Espanjan tauti”, johon kuoli 30-100 milj. ihmistä. Suomessa kuolleiden lukumääräksi arvioidaan 25.000. YLE.fi Wikipedia *** Kun puhutaan viruksista, tulevat syystäkin mieleen ensimmäisenä niiden aiheuttamat sairaudet ihmisillä ja myös eläimillä kts.: His­to­ri­an inf­lu­ens­sa­pan­de­mi­at (Eila Lin­nan­mäki)  Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa. Sana tulee kreikan sanoista pan ’kaikki’ ja demos ’ihmiset’. Virustautien torjunta on hankalaa siksi, että ne muuttuvat …

Continue reading

Share