Category: GE2 Endogeeniset tapahtumat

Luonnonmaantieteellisiä maisemia karttoina ja kuvina

Kohteesta on vaihtokuva, jossa on kuva paikasta ja sen sijainti kartalla. Joidenkin kuvien  yhteydessä on nettilähteitä itse kohteesta. Mukana on myös rinnevarjostuskuvia, joista alueen pinnanmuodot erottuvat hyvin. Kohteet ovat Suomesta. Artikkelissa “Jääkausiajalla syntyneet pinnanmuodot ja maankohoaminen” on siihen aihepiiriin kuuluvat kohteet. Ne eivät ole täällä. Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu Lisenssi  Masku; Härmälän …

Continue reading

Share

Laattatektoniikka

Maapallon kuori ja sen alla oleva vaipan kiinteämpi osa on litosfääri, kivikehä. Se koostuu laatoista, jotka liikkuvat. Liikkeet johtuvat sisemmältä, astenofääristä maan pintaa kohti tulevista ns. konvektiovirtauksista. Laatat törmäävät toisiinsa, liikkuvat toisistaan poispäin tai toistensa suhteen lomittain. Nämä liikkeet synnyttävät endogeenisia ilmiöitä kuten vulkanismia, maanjäristyksiä ja poimuvuoria.  Netissä maapallon rakenteesta ja laattatektoniikasta: Wikipedia: Alfred Wegener …

Continue reading

Share

Intian Valtameren tsunami 26.12. 2004

26.12.2004 klo 00.58.53 (UTC) Sumatran saaren pohjoispään länsipuolella paikassa 3,3 °N, 95,8 ° E, merenpohjan alla 30 km:n syvyydessä tapahtui voimakkuudeltaa 9 richterin maanjäristys, jonka aiheuttamat hyökyaallot – tsunamit aiheuttivat ihmiskunnan historian suurimpiin kuuluvan luonnonkatastrofin. Nettiähteitä Intian Valtameren tsunamista BBC NEWS | Special Reports | 2004 | Asia quake disaster 10 September 2008 BBC NEWS …

Continue reading

Share