Laattatektoniikka

Uutta ja ajankohtaista:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tectonic_plate_boundaries.png Tectonic_plate_boundaries.png ‎ (Public Domain)


Maapallon kuori ja sen alla oleva vaipan kiinteämpi osa on litosfääri, kivikehä. Se koostuu laatoista, jotka liikkuvat. Liikkeet johtuvat sisemmältä, astenofääristä maan pintaa kohti tulevista ns. konvektiovirtauksista. Laatat törmäävät toisiinsa, liikkuvat toisistaan poispäin tai toistensa suhteen lomittain. Nämä liikkeet synnyttävät endogeenisia ilmiöitä kuten vulkanismia, maanjäristyksiä ja poimuvuoria.
Arikkelin lopussa on interaktiivisia tehtäviä aiheesta.


Litosfäärilaattojen erkanemis- ja törmäysvyöhykkeet; Download for free at http://cnx.org/contents/2e737be8-ea65-48c3-aa0a-9f35b4c6a966@19.2.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.


Maapallon rakenteesta ja laattatektoniikasta:

Biointeractive: (Huom! koko näyttö)


Afrikan hautavajoama

The Great Lakes of Africa; ESA, CC BY-SA 3.0 IGO;http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2008/02/The_Great_Lakes_of_Africa


Nettilähteitä:

OpenStax; Astronomy


Uutta ja ajankohtaista tietoa

Maapallon syntyprosessin mukaan planeettamme pinnalla pitäisi olla enemmän vettä, kuin mitä sitä tällä hetkellä on. Brittiläisen tutkimuksen mukaan selitys löytyy laattaliikunnoista: Kun mereinen laattaa painuu mantereisen laatan alle, se vie mukanaan kuoren alla olevaan vaippaan vettä, joka on laatan laidassa olevassa sulassa magmassa. Aikojen kuluessa valtamerten vettä on siis varastoitunut suuri määriä vaippaan.
Lähde: Tiede 3 / 2014


YuoTube:

Adriane McCoy; Julkaistu 27.1.2013; Video 1 Continents Adrift An Introduction to Continental Drift and Plate Tectonics
****

UCI Open; Julkaistu 15.10.2013;UCI ESS 1: Introduction to Earth System Science (Fall 2013; Lec 05. Introduction to Earth System Science — Plate Tectonics

****

Bozeman Science; Julkaistu 22.5.2011; Mr. Andersen describes how plate tectonics shapes our planet. Continental and oceanic platers are contrasted and major plate boundaries are discussed.

****

Geo Dharma; Julkaistu 3.9.2010; From BBC documentary film “Earth The Power Of The Planet

****

Isaac Frame; Julkaistu 14.10.2011; Plate Tectonics – A Documentary: An informative documentary from Isaac Frame. Ever thought of how the continents were formed?


<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”fi”><p lang=”en” dir=”ltr”>What are the Three Plates that Make up the Mendocino Triple Junction? <a href=”https://t.co/kKsAHaleoD”>https://t.co/kKsAHaleoD</a> <a href=”https://t.co/vBo8p4sIE1″>pic.twitter.com/vBo8p4sIE1</a></p>&mdash; GeoLounge (@geolounge) <a href=”https://twitter.com/geolounge/status/1124858508824936448?ref_src=twsrc%5Etfw”>5. toukokuuta 2019</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>


Twitteristä:
Share