Lihakset, luusto ja muut tukikudokset

Uutta ja ajankohtaista

  • Juovikkaan lihaskudoksen soluissa on useita tumia, isoissa soluissa jopa satoja. Niiden määrä on  seurausta siitä, että lihaksen kasvaessa lihassolujen vieressä olevien satelliittisolut sulautuvat lihassoluun. Uusimpien tutkimusten mukaan teoria siitä, että lihasten pienentyessä niiden tumat vähenevät ei pidä paikkaansa. Havaintojen mukaan tumien alkuperäinen määrä säilyy. Mekanismina toimii ns. lihasmuisti, mikä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että aikaisemmin saavutettu hyvä lihaskunto palautuu nopeammin harjoitustauon jälkeen.

OpenStax; Anatomy and Physiology


http://up­lo­ad.wi­ki­me­dia.org/wiki­pe­dia/com­mons/1/1b/Illu_musc­le_tis­su­es.jpg; Pub­lic do­main

Materiaalia: lihas

Materiaalia: luut

By SEER [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons; http://com­mons.wi­ki­me­dia.org/wiki/File:Illu_com­pact_spon­gy_bone.jpg

Materiaalia: jänteet

 

Share