Palaa kohteeseen Linnut

Lintutehtäviä

Isokoskelo; Oma pastellimaalaus

Lintujen tunnistamista ja sen harjoittelua sisältävät sivut ovat sisällöltään seuraavat:

Tämän jaon eri sivuille olen tehnyt myös teknisistä syistä, ettei sivuille tulisi liikaa sisältöä.Tehtävät teet anonyymisti eikä vastauksia ja tuloksia näe kukaan muu kuin sinä itse.

****


Tehtäväluettelo, josta linkki ko. tehtävään: 


Linturetkillä erilaisissa maisemissa
Tässä tehtäväsarjassa pyritään jäljittelemään todellista tilannetta linturetkellä: Linnut nähdään yleensä varsin kaukaa ja ne pitää ensin löytää. Kuvissa lintujen koko suhteessa niiden etäisyyteen on säädetty jokseenkin oikeanlaiseksi. Kuvien katseleminen puhelimella on kieltämättä hankalaa ja vaatii sormilla zoomaamista.


Tehtäväluetteloon

Lintujen laulun tunnistus

Tässä tehtävässä laulaa kymmenen pihapiirissä ja metsässä tavattavaa yleistä lintua.
Tunnista ääninäytteestä lajin laulu, kukin omana tehtävänään.
Avaa vihjevalikko (i) ja sieltä linkki ääninäytteeseen (Esim. Laji 1) Se avautuu omaan ikkunaan.
Kunkin vaihtoehtoisen lajin kohdalta avautuu sen lajin laulu, mitä tässä kysytään. Eli sinun ei tarvitse avata linkki kuin kerran jonkin lajin kohdalta ja sitten päättää, mikä laji on kyseessä
Tunnista niiden laulut
Näytteet ovat Tarsiger- sivustolta


Tehtäväluetteloon


Valkoposkihanhia mutta yksi ei kuulu joukkoon


Tehtäväluetteloon


Lokkeja


Tehtäväluetteloon


Lintuparvien yksilömäärän arvionti


Tehtäväluetteloon


Mikä lintukuva ei kuulu joukkoon
Kuvat vastaavat hyvin todellista tilannetta lintujen havainnoinnissa. Linnut ovat usein kaukana, ne näkyvät vain vähän aikaa eivätkä pysy paikoillaan. Kuvien katseleminen puhelimella on kieltämättä hankalaa ja vaatii sormilla zoomaamista.
Lokit


Käpytikka

Hanhet

Joutsenet

Kyyhkysparvi

Tehtäväluetteloon


Ornislaginen retki kolmessa osassa

Tehtäväluetteloon

Näitä ilmaantuu tänne ajan kanssa lisää eli käy välillä kurkkaamassa!

Share