Lintujen lajiparit: isokoskelo ja tukkakoskelo

Näiden kuvien  ja joskus myös äänten tarkoitus on tunnistaa ulkonäöltään toisiaan muistuttavat lajit tutkimalla kuvia ja etsimällä ko. erot lintukirjasta tai muusta lähteestä.
On huomioitava, että kyseessä ovat yksittäiset kuvat, joista tuntomerkkejä katsotaan, etsitään ja opiskellaan. Joissain muissa kuvausolosuhteissa tai vaikkapa asennossa ko. lintu voi näyttää hyvinkin erilaiselta.

Lintujen tunnistaminen ja havainnointi on hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma: Siihen kuuluvat näkyvien tuntomerkkien lisäksi mm. äänet, muu käyttäytyminen, elinympäristö, havaintoaika, linnun ikä jne.

(naaraat)

Koskelokoiraat on aika helppo tuntea, mutta naaraat ovat jossain määrin samannäköisiä.

Eroja, jotka näkyvät näissä kuvissa:

  • pään väri
  • kurkun väri
  • pään ja rinnan väriraja
  • niskatöyhtö
  • nokan muoto
Share