Tulvat

Uutta ja ajankohtaista


Artikkelin sisältö:


Tulvia on esiintynyt viime aikoina monilla alueilla maapallolla ja ne johtuvat monista eri syistä.

 • Myrskyt ja niihin liittyvät rankkasateet aiheuttavat tulvia.
 • Äkilliset rankkasateiden vedet tulvivat yli jokien äyräiden, kun kuiva maaperä ei ehdi imeä sen pinnalle tullutta suurta vesimäärää.
 • Rakentaminen ja päällystetyt tiet lisäävät äkillisten tulvien riskejä. 
 • Ilmastonmuutos nostaa meriveden pintaa ja tämä uhkaa jo nyt alavalla maalla rannikolla sijaitsevia suurkaupunkeja.

[Artikkelin alkuun]

Tulvaa Keravan keskustassa voimakkaiden ukkoskuurojen jälkeen 31.7.2004

Nettilähteitä suomeksi


Viimeisimpiä:

[Artikkelin alkuun]

Englanniksi


[Artikkelin alkuun]

Worldmapper- karttoja

Linkki karttaan ja sen selosteeseen

Floods 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Floods Deaths 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Flood Damages 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

[Artikkelin alkuun]


Kuvia:

Flooding in Ayutthaya and Pathum Thani Provinces in October (right), compared to before the flooding in July (left); ASA Earth Observatory image created by Jesse Allen and Robert Simmon, using EO-1 ALI data provided courtesy of the NASA EO-1 team and the United States Geological Survey. – Nasa Earth Observatory (Public Domain)

PORT-AU-PRIN­CE, HAI­TI (Sept. 16, 2008) An ae­ri­al pho­tog­raph of floo­ding cau­sed by Hur­ri­ca­ne Ike:By U.S. Navy pho­to by Mass Com­mu­ni­ca­ti­on Spe­ci­a­list 2nd Class Gina Woll­man [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Flooding in Australia [Detail] ; NASA image acquired January 9, 2011; The airport, Bruce Highway, and large swaths of Rockhampton remained underwater on January 9, 2011. Days of rain pushed the Fitzroy River over its banks, inundating parts of the city near the Queensland coast. Damage to Bruce Highway was not confined to Rockhampton; on January 11, 2011, ABC News Australia reported that other parts of the highway, in southeastern Queensland, were expected to remain underwater for some time.Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

This high­ly de­tai­led true-co­lour ima­ge shows the stark eas­tern edge of the Zam­be­zi floodp­lain. To the left of the edge, wa­ter co­vers eve­ryt­hing. Deep blue chan­nels wind among green, shal­low­ly floo­ded plains. To the right of the edge, the land is dry. The city of Ka­sa­ne is perc­hed con­fi­dent­ly along the edge of the flood plain.8 May 2010;By Jes­se Al­len and Ro­bert Sim­mon [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons


[Artikkelin alkuun]

Twitteristä:[Artikkelin alkuun]

Share

DNA- eli geenitestit

Uutta ja ajankohtaista

 


NeuPaddy / Pixabay

Helsingin Sanomissa oli 3.10.2018 artikkeli, jossa kerrotaan kuinka eräs suomalainen perheellinen mies, Jarkko sai dna- testin avulla selville biologisen isänsä Reijon (nimet muutettu). Hän oli saanut alkunsa hedelmöityshoidon avulla eli hänen äitinsä oli tullut raskaaksi kyseisen miehen siittiöiden luovutuksen kautta. 
Biologinen isä selvisi, kun tämä mies testautti geeninsä ja löysi kansainvälisestä tietokannasta hänen kanssaan perimältään lähisukulaisia. Heidän kauttaan sitten selvisi myös hänen oma biologinen isänsä.
Tämä oli lehden mukaan Suomessa ensimmäinen kerta, kun isyys selvisi tällä tavoin.

HS.fi: ssä  (3.10.2018) oli  lisäjuttu siitä, miksi ja miten suomalaiset testaavat dna: taan.
Siinä pohditaan laajemmin asian eettisiä ja tietosuojaan liittyviä asioita.

DNA- testejä eli ihmisen DNA- profilointia tehdään seuraavista syistä:

 • Lääketieteessä selvitetään perinnöllisiä sairauksia ja kartoitetaan niihin vaikuttavia geenejä. Geeniterapiaa eli suoraan kyseisiin geeneihin vaikuttavia hoitoja on jo käytössä.
 • Jos suvussa esintyy jotain perinnöllistä sairautta, perinnöllisyysneuvonnassa selostetaan ko. taudin mahdollisuutta lapsen saantia suunnittelevalle parille. Jos vanhemmat haluavat, syntymättömästä lapsesta voidaan selvittää, onko hänellä mahdollisesti joku perinnöllinen sairaus.
 • Testejä käytetään rikosten selvittämisessä ja dna- testin tulos on nykyisin todistusvoimainen oikeudessa. Tällöin testataan esim. rikospaikalta löytyneistä kudosnäytteistä niiden dna ja verrataan sitä epäillyn henkilön perimään. Suomessa poliisi ei käytä netin dna-tietokantoja selvittääkseen epäillyn henkilöllisyyttä hänen mahdollisten sukulaistensa avulla, koska ei ole olemassa selkeää, tällaista toimintaa säätelevää lainsäädäntöä.
 • Alalle on tullut runsaasti kaupallisia toimijoita. Mahdollisia perinnöllisten sairauksien geenejä  tai niihin ja muihinkin sairauksiin sairastumisen riskejä voi periaatteessa kuka tahansa selvityttää lähettämällä näytteen jollekin testejä tekevälle firmalle.  Näihin “kotitesteihin” ja niiden tuloksiin suhtaudutaan virallisen lääketieteen piirissä suurin varauksin.
 • Johdannossa lyhyesti kuvattu ja alla tarkemmin selostettu tapaus edustaa yhä laajenevaa tapaa käyttää dna- testausta: etsitään niiden avulla sukulaisia. Tähän tarkoitukseen voi tilata isälinja- tai äitilinjatestin ja etäserkkutestin. Näin tämä tekniikka on laajentunut myös sukututkimuksen puolelle.
 • Maahanmuutto ja oleskelulupien myöntäminen on aiheuttanut tarpeen selvittää tulijoiden perhe- ja sukulaisuussuhteita dna- testien avulla.

Laajoissa ihmisryhmien perimää kartoittavissa tutkimuksissa selvitetään ihmisryhmien kuten vaikkapa suomalaisten geneettistä alkuperää. Tässä on itse asiassa kysymys eri asiasta eli kyseessä on ihmisen koko genomin eli kaikkien geenien selvittäminen.
Tästä on täällä oma artikkelinsa:

Itse geenitestien tekniikkaa en tässä enkä tuossakaan artikkelissa tarkemmin käsittele. Alla olevassa suhteellisen vanhassa videossa johdatelleen hiukan tähän.

Geenitestien hyötyjä ja haittoja voidaan puntaroida

Niiden avulla saadut tiedot saattavat perheet joskus hankaliin valintatilanteisiin. Esimerkiksi, jos sikiöllä todetaan perinnöllinen, vakava sairaus on päätettävä annetaanko lapsen kehittyä vai tehdäänkö abortti.

On aiheellista pohtia myös sitä, onko tieto mahdollisesta ja myöhemmin puhkevasta sairaudesta henkilölle itselleen hyödyksi vai haitaksi: Miten se esim. vaikuttaa hänen elintapoihinsa jatkossa.

On kannettu huolta yhä yleistyvien geenitestien tietoturvasta. Pahimmissa skenaarioissa on väläytelty mahdollisuutta tulosten päätymisestä esim. työnantajalle tai vaakuutusyhtiöille. Tästä saattaisi seurata hankaluuksia testatulle, jos perimästä paljastuisi vaikkapa kohonnut alttius johonkin sairauteen.

Sukututkimustarkoituksiiin otetuissa geenitesteissä on tietoturvaongelmia silloin, kun testin itsestään teettänyt julkistaa muitakin, henkilötunnisteisia tietoja itsestään tai lupaa kysymättä myös sukulaisistaan. Testejä kauppaavien yritysten pitäisi selvästi ilmoittaa asiakkaalleen, mitä riskejä testin teettämiseen ja sen tietojen julkaisemiseen liittyy. Suvusta saattaa esim. paljastua asioita, joita ei ole tiedetty tai ne on haluttu muilta sukulaisilta salata.

DNA paternity testing diagram. Results of genetic fingerprinting. Samples obtained from M – mother, Ch – child, Father – possible fathers. DNA bands of different sizes in child sample should be a combination of mother’s and father’s samples; y Helixitta [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Palaan  johdannossa olevaan tapaukseen, joka siis on tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

Geenitestien suosio osoittaa, että ihmisillä on varsin suuri tarve selvittää biologinen alkuperänsä siitäkin huolimatta, että kyseisen henkilön tai perheen tilanne muuten ei sitä mitenkään vaadi. Jatko riippuu luonnollisesti siitä, miten tämä asia käsitellään ja mihinkä se johtaa tässä erityistapauksessa sekä lapsen että sukusolujen luovuttajan kohdalla.

Ennen vuotta 2007 sperman luovuttajan henkilöllisyyttä ei saanut ilmoittaa eikä sitä näin ollen saanut tietää vaikka olisi halunnutkin. Uuden hedelmöityshoitolain mukaan sukusolujen luovuttajan henkilöllisyys on oltava tiedossa. Lapsi voi kysyä sitä 18- vuotiaana.
Jarkko ei saanut tietoa biologisesta isästään näin, vaan selvitti sen geenitestin kautta vertaamalla omaa perimäänsä netin tietokannoista löytyneisiin samanmoisiin  eli ilmeisten sukulaisten perimään.
Hänen biologinen isänsä Reijo ei siis mitenkään voinut estää sitä, että hän “paljastuisi” Jarkon isäksi. Tämä johti sitten puolestaan hänet ja myös hänen perheensäkin pohtimaan tätä uutta tilannetta – Myös sitä, että ilmaantuuko hänelle muitakin biologisia lapsia.
Lehden jutun mukaan kaikki on tähän asti sujunut ilman suurempia konflikteja ja sähköposteja ja kuvia on vaihdettu.

Juridisesti asia on yksiselitteinen: Lapsen isä on se mies, jonka isyys on virallisesti vahvistettu. Lapsen kasvattanut oikeudellinen, sosiaalinen isä ei voi vaihtua biologiseen isään. Isyyslain mukaan sperman luovuttaja, joka ei ole antanut suostumustaan isyyden vahvistamiseen, ei voi tulla hedelmöityshoidolla alkunsa saaneen lapsen oikeudelliseksi isäksi.

On huomattava, että tässä artikkelissa käsitellään vain biologista isyyttä. Ihan oman juttunsa aihe olisi biologisen äidin etsiminen. Mitenkä niin?
No siksi, että munasolun luovutus- ja kohdun vuokraustilanteissa tämä pohdinta tulee vastaan.

Olen tähän valikoiden koonnut aiheeseen liittyvä nettimateriaalia.
Kaupallisten toimijoiden sivuilla (joita on runsaasti) olisi ihan hyvääkin tietoa, mutta kun en halua tässä niitä mainostaa, jätin ne pois.
Linkkien ja videon jälkeen on aihetta sivuava pieni blogijuttu.

Lähteitä:

***

How does DNA fingerprinting work? – Naked Science Scrapbook; NakedScientists
Julkaistu 27.10.2011

 

Blogijuttu 22. 11. 2008

His­to­ri­al­li­sia hiuk­sia kir­jan vä­lis­sä

Tie­de­mies luki Ca­len­da­rium Ro­ma­num Mag­num- ni­mis­tä te­os­ta 1500- lu­vun alku­puo­lel­la Puo­las­sa. Raa­pi­ko hän pää­tään aja­tel­les­saan uu­sia, sen ai­kais­ta maa­il­man­ku­vaa jär­kyt­tä­vi­ä­kin aja­tuk­sia, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa hä­nen hiuk­si­aan pu­to­si kir­jan leh­tien vä­liin. Ky­sei­nen kir­ja kul­keu­tui vuon­na 1626 sota­saa­lii­na Ruot­siin ja pää­tyi Upp­sa­lan kir­jas­toon.
Kir­jaa tut­ki­nut Ni­ko­laus Ko­per­ni­kus sit­ten ai­koi­naan kuo­li, mut­ta hä­nen hau­ta­pai­kas­taan ei ol­lut var­maa tie­toa. From­bor­kin tuo­mi­o­kir­kos­ta Poh­jois-Puo­las­ta löy­det­tiin sit­tem­min hau­ta, jos­sa hä­nen maal­lis­ten jään­teen­sä ar­vel­tiin le­pää­vän. Kun ky­sees­sä oli näin mer­kit­tä­vä tie­de­mies, hau­dan pää­kal­lon pe­rus­teel­la laa­dit­tiin jopa ha­vain­ne­kuva vai­na­jas­ta. Ei kui­ten­kaan ol­lut täyt­tä var­muut­ta sii­tä, oli­ko hän to­del­la Ko­per­ni­kus.
Nyt dna- tek­niik­kaa on saat­ta­nut tuon kal­lon ja sen pää­la­el­la ai­koi­naan ol­leet hiuk­set yh­teen. Kir­jan vä­liin pu­don­nei­ta hiuk­sia oli ni­mit­täin edel­leen tal­lel­la. Niis­tä ja kal­los­ta saa­tu­ja dna- näyt­tei­tä on ver­rat­tu. Alus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan ne ovat sa­man hen­ki­lön pe­ri­mää.

 • Ju­tun juur­ta: Hel­sin­gin Sa­no­mat 22.11.2008

Twitteristä:
[Artikkelin alkuun]

Share

Maanjäristykset

Uutta ja ajankohtaistaSivun sisältö:


By Mas­ter Sgt. Je­re­my Lock, USAF [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons; Shown here Jan. 16, 2010, is an ae­ri­al view of down­town Port-au-Prin­ce, Hai­ti; 7.0-mag­ni­tu­de earth­qu­a­ke Jan. 12, 2010

Johdantoa

Maanjäristykset johtuvat litosfäärilaattojen äkillisistä liikkeistä.
Jos liikahdus tapahtuu merenpohjassa, voi syntyä tuhoisa tsunami.

Tsunameista on nämä erillisartikkelit:


Vii­me­ai­kai­sia jä­ris­tyk­siä

[Artikkelin alkuun]


Worldmapper- karttoja:

Linkki karttaan ja sen selosteeseen:

Earthquake risk; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Earthquakes 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

 

Earthquakes Deaths 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Earthquakes Damages 2001-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)


[Artikkelin alkuun]

Angelo_Giordano / Pixabay[Artikkelin alkuun]

Tapausselostuksia uutisina


Kiina 2008:

By Gra­ce­no­tes (Ima­ge:2008 Sic­hu­an earth­qu­a­ke ex­tent.svg) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

[Artikkelin alkuun]Haiti 2010 ja 2018

[Artikkelin alkuun]Indonesia; Sulawesi 2018 

The Advanced Rapid Imaging and Analysis (ARIA) team at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, and Caltech, also in Pasadena, created this Damage Proxy Map (DPM) depicting areas in Central Sulawesi, Indonesia, including the city of Palu, that are likely damaged (shown by red and yellow pixels) as a result of the magnitude 7.5 September 28, 2018 earthquake.; NASA/JPL-Caltech/JAXA


Fault line land movement in Indonesia; contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA,CC BY-SA 3.0 IGO; Tiedot

Sulawesi, Donggalan hallintoalue 1.10.2018; Tsunamiaalto nousi korkealle tulleessaan satelliittikuvassa näkyvään lahteen. Luoteessa olevassa niemessä on laajoja alueita, jonne ei vielä ole saatu yhteyttä. Lahden pohjukassa, Palussa on satoja kuolleita. Sentinental-hub Palyground; Sentinental-2 Imagenary taken on October 1, 2018

[Artikkelin alkuun]


Satelliittikuvia


Sarpol-e Zahab November 14th 2017 SkySat
[Artikkelin alkuun]


Twitteristä:[Artikkelin alkuun]

Share