Tag: Maisema-analyysi

Luonnonmaantieteellisiä maisemia karttoina ja kuvina

Kohteesta on vaihtokuva, jossa on kuva paikasta ja sen sijainti kartalla. Joidenkin kuvien  yhteydessä on nettilähteitä itse kohteesta. Mukana on myös rinnevarjostuskuvia, joista alueen pinnanmuodot erottuvat hyvin. Kohteet ovat Suomesta. Artikkelissa “Jääkausiajalla syntyneet pinnanmuodot ja maankohoaminen” on siihen aihepiiriin kuuluvat kohteet. Ne eivät ole täällä. Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu Lisenssi  Masku; Härmälän …

Continue reading

Share

Jääkausiajalla syntyneet pinnanmuodot ja maankohoaminen

Artikkelissa on tietoa viimeisimmästä jääkaudesta Suomessa ja niistä pinnanmuodoista, joita mannerjäätikkö ja sen sulamisvedet synnyttivät. Lisäksi on aineistoa maankohoamisesta. Mukana on ns. vaihtokuvia, joissa on paikalta otettu kuva ja sen paikka kartalla. Yleistä jääkaudesta Wikipedia; Jääkausi Wikipedia; Viime jääkausi Suomessa Erilaisia lähteitä: YLE; Jääkauden jälkiä Kaiva.fi; Suomen maaperän erityispiirteet Jää­kau­si » Me­ren­kur­kun saa­ris­to Jää­kau­si – …

Continue reading

Share