Virukset

Ajankohtaista
27.10.2018

  • Sata vuotta sitten maailmalla riehui “Espanjan tauti”, johon kuoli 30-100 milj. ihmistä. Suomessa kuolleiden lukumääräksi arvioidaan 25.000.

***

Tähän artikkeliin on koottu tietoa viruksista aiheittain sekä suomeksi että englanniksi
Päivitän uusilla lähteillä ajan kanssa.
HI- virus käsitellään tarkemmin jossain muussa artikkelissa.

Sisältö:


Dif­fe­rent si­tes and out­co­mes of H1N1 ver­sus H5N1 inf­lu­en­za in­fec­ti­ons. Ba­sed on Res­pi­ra­to­ry sys­tem.svg with an­no­ta­ti­ons; By Tim­Vic­kers [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Kun puhutaan viruksista, tulevat syystäkin mieleen ensimmäisenä niiden aiheuttamat sairaudet ihmisillä ja myös eläimillä kts.:

Virustautien torjunta on hankalaa siksi, että ne muuttuvat nopeasti ja saavat myös uusia geenejä väli- isännilttään kuten sioilta ja linnuilta.  Niinpä lähes joka vuosi pitää kehittää uusi kausi-influessarokote

On viruksista toki hyötyäkin: niitä käytetään mm geenisiirtojen tytökaluina ja biologisessa torjunnassa.

Viruksien asema biologiassa on tähän asti ollut sellainen, että ominaisuksiensa takia niitä ei lasketa kuuluvaksi eliökuntaan. Tämä näkemys on viime aikoina joutunut uuteen pohdintaan, kun on löydetty ns. jättiviruksia kts:

Nettimateriaalia tässä ja alla valikoissa
OpenStax- materiaaleissa on osittain samoja sisältöjä ja kuvia

OpenStax; Microbiology

OpenStax; Biology

 ***

David Hager; Julkaistu 27.12.2011; Animation of the mechanism of an influenza virus and how Crucell’s antibodies target the HA1 proteins on the virus and prevent further spread of influenza.***

Sikainfluenssa

plemey0; Julkaistu 13.8.2009; A Bayesian phylogeographic reconstruction of the early H1N1 spread


By Zeich­ner: M. Eick­mann (Qu­el­le: Ei­ge­ne Hers­tel­lung; [1]; Own work) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons; Struc­tu­re of swi­ne inf­lu­en­za vi­rus sho­wing dif­fe­rent type of an­ti­gens pre­sent on and in­si­de the cap­sid

*********

Muita

***


NPR; Julkaistu 23.10.2009; When you get the flu, viruses turn your cells into tiny factories that help spread the disease.

Share