Ekosysteemin rakenne ja energian virtaus ekosysteemin läpi

Netistä:

Ekologiset pyramidit; Download for free at http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@11.6;  Creative Commons Attribution License 4.0 license

OpenStax- materiaali

OpenStax: ekosysteemin energia

Energian kulku ekoysteemissä:

****

Craig Savage; Julkaistu 9.11.2011; Notes on energy flow through ecosystems

Viime aikoina on ekosysteemien yhteydessä otettu käyttöön sellainen termi kuin “ekosysteemipalvelut”.
On  käyty keskustelua siitä, mitä asioita tähän kuuluu.


Share