falco / Pixabay; CCO

Uutta ja ajankohtaista


laurentarroues / Pixabay

Artikkelissa on kuvallinen raportti “kivettyneestä metsästä”: Olimme vuonna 2013 Kaliforniassa ja kävimme tulloin yhdellä retkellä tutustumassa puistoon, jonka vetonaulana ovat kivettyneet punapuiden rungot

Sitten on valikoituja nettilähteitä fossiileista. Niissä on jonkin verran päällekkäisyyttä “Elämän historia”- artikkelin kanssa.

Aluksi yleistä fossiileista:

***

Seu­raa­vat ku­vat ovat “Pet­ri­fied Fo­rest“- ni­mi­ses­tä luon­non­puis­tos­ta Ka­li­for­ni­as­ta

Siel­lä on  kai­vet­tu esiin 3 mil­joo­naa vuot­ta sit­ten elä­nei­den puna­pui­den ki­vet­ty­nei­tä run­ko­ja.

Petrified Forest 3.11.2013; Tämä runko on nimeltään “Giant”

Näiden kivettyneiden puunrunkojen syntyhistoria on seuraavaa:

  • 3.4 miljoona vuotta sitten, tältä alueelta koilliseen tapahtui erittäin voimakaas tulivuoren purkaus. Tämän jättitulivuoren jäänteenä on nykyisin Mt.St.Helena- vuori.
  • Tämä voimakas purkaus iski silloin täällä kasvaneet punapuut (Sequoia Langsdorfii) maahan kuin tulitikut purkauksesta pois päin eli latva kohti lounasta.
  • Tulivuoren tuhka peitti nopeasti rungot. Tuhkan sisään syntyi hapeton tila, jossa bakteerit ja muut hajottaeliöt eivät päässeet toimimaan.
  • Seurasi tuhansia vuosi kestänyt prosessi. Siinä mineraalipitoinen vesi tunkeutui tuhkakerrostumien läpi ja runkojen sisään, jolloin veteen liuennut piioksidi täytti rungoissa olevat huokoset.
  • Seuraavassa vaiheessa rungoissa oleva vesi haihtui ja jäljelle jäivät runkoon kertyneet mineraalit, jotka olivat asettuneet solujen ja solukkojen tilalle. Näin rungoista syntyi kivettymiä, joissa on säilynyt niiden rakenne pieniä yksityiskohtia myöten.
  • Kaikki kuvat Flickrissä
Petrified Forest 3.11.2013
Petrified Forest 3.11.2013
Petrified Forest 3.11.2013

Aiheesta netissä: (Osaksi saamoja kuin “Elämän historia”- artikkelissa)

Eng­lan­nik­si

***

Animated Life: The Living Fossil Fish | HHMI BioInteractive Video


Twitteristä:

Share
error: Content is protected !!