CRISPR Cas9 system; marius walter [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Uutta ja ajankohtaista

****

Johdannoksi video

What is gene editing and how does it work? The Royal Society; Gene editing allows scientists to change gene sequences by adding, replacing or removing sections of DNA.


Geenisaksien ei ns. CRISPR-cas9- menetelmän kehittäminen on mahdollistanut geenitekniikan käytön mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Silloin kun menetelmällä puututaan yksitäisiin geeneihin niitä muuttamalla tai poistamalla voidaan puhua geenimanipulaatiosta.

Tämän uudenkin tekniikan perustana ovat jo aikaisemmin kehitetyt perusmenetelmät, jotka on listattu alla. Niitä selostan (toivon niin) tarkemmin muissa, vielä julkaisemattomissa artikkeleissa.
Tässä listassa ne esiintyvät vielä avaamattomina termeinä. Lista ei tarkoita sitä, että kaikki nämä toimet tehtäisiin ja tässä järjestyksessä. Tekniikoita käytetään erilaisiin tarkoituksiin.

 1. Geenin eli sen DNA:n emäsjärjestyksen selvittäminen
  • sekvensointi
 2. Geenin paikan selvittäminen perimässä
  • koettimet
 3. Perimän osan eli DNA- jakson (geenin) irrottaminen
  • proteiinileikkuri
 4. DNA- jakson liittäminen katkaistuun kohtaan
 5. DNA: n monistaminen
  • PCR
 6. Geenin muokkaaminen
 7. Geenin poistaminen kokonaan perimästä ja/tai
 8. Muokatun geenin liittäminen perimään

Tämän CRISPR-cas9- menetelmän tekee mullistavaksi kaksi asiaa – lyhesti ja yksinkertaistaen:

 • Se on valmiiksi räätälöity työkalu, jossa DNA: ta leikkaava proteiini (3) ja geenin perimässä tunnistava pätkä RNA: ta (2) voidaan viedä kerralla elimistön solun tumaan  ja se asettuu siellä oikeaan paikkaan. Sillä voidaan näin  muuntaa yksittäisiä geenejä tarkasti (6-8)
 • Se on halpaa ja sitä valmistetaan kätevästi haluttuun tarkoitukseen “paketti” eli crisp-cas9- reagensia voi kuka tahansa tekniikan hallitseva ostaa muutamilla satasilla.

Tekniikka keksittiin tutkimalla bakteerien kykyä tunnistaa ja katkaista niihin tunkeutuneen viruksen perimää.

Lähteitä:


28.11.2018

Videoita:

Genome Editing with CRISPR-Cas; McGovern Institute for Brain Research at MIT; Julkaistu 5.11.2014; This animation depicts the CRISPR-Cas9 method for genome editing – a powerful new technology with many applications in biomedical research, including the potential to treat human genetic disease

Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR
Kurzgesagt – In a Nutshell; Julkaistu 10.8.2016; Designer babies, the end of diseases, genetically modified humans that never age. Outrageous things that used to be science fiction are suddenly becoming reality. The only thing we know for sure is that things will change irreversibly

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS — Scientists from Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology have developed a new method of editing DNA, called prime editing, which combines CRISPR-Cas9 with a reverse transcriptase enzyme.

Kuvia:
Katso suurempana > hiiren oikea nappi > avaa kuva uudessa välilehdessä tai mobiililaitteen sormiotteella

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/CRISPR-Cas9-biologist.jpg J LEVIN W [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons


Twitteristä:


Share