Lintuhavaintoja

Omia havaintoja:


lintupaikat_kuopio_kuopio_kotkatlahti_11_05_05_a
Silkkiuikku ja laulujoutsen Kotkatlahdessa 5.5.2011


Linnuissa on ns. paikkauskollisia lajeja. Itse koen kuuluvani lintuharrastajana tähän samaan kategoriaan. Käyn etenkin keväisin ja alkukesästä samoilla paikoilla, joilla olen lintuja havainnoinnut jo lähes kolmekymmentä vuotta.
Nyt eläkkeellä aktiivisemman tarkkailun alla on ollut kesäpaikka ja sen lähiseudut: olemme siellä useita kuukausia.

Aktiiviset lintuharrastajat keräävät erilaisia “pinnoja”. Yleisin tapa lienee vuosipinnojen kirjaaminen: Tällöin laitetaan ylös kaikki vuoden aikana, missä tahansa Suomessa havaitut lajit. Vuoden ensimmäinen havainto lajista on “vuodari”.

Toinen vakiomuoto systemaattiseen, henkilökohtaiseen havainnointiin on  havaintojen sitominen johonkin paikkaan.

Itse en ole ollenkaan intohimoinen pinnojen kerääjä. Vuosipinnatkin ovat jääneet monena vuonna kirjaamatta. Harrastukseni paikallisuudesta johtuen tykkään kyllä laittaa ylös systemaattisesti määrätyillä paikoilla havaitsemani lintulajit. Kesäpaikan “pinnoja” olen kerännyt vuodesta 2015 saakka.

Lintujen pesimäkartoituksessa eli Atlaksessa olen ollut mukana. Neljäs atlas on nyt menossa ja se antaa määrättyä systemaattisuutta ja motivoi laittamaan havainnot tarkemmin ylös.

lintukuvat_punarinta_savonlinnan_seutu_160509
Punarinta kesäpaikalla 9.5.2016