Ali Zifan [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Meioosissa syntyvät sukusolut

Nettimateriaalia:

Meioosin I metafaasissa vastinkromosomit voivat asettua vierekkäin sattumanvaraisesti kahdella eri tavalla. Tästä syystä sukusoluja (tässä tapauksessa kun 2n=4) voi syntyä neljänlaisia.; Download for free at http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@11.6; Creative Commons Attribution License 4.0 license
Metafaasissa, kun vastinkoromosomit ovat vierekkäin, ne voivat vaihtaa osia ja samalla niissä olevia geenejä keskenenään, kun niiden käsivarret (kromatidit) menevät ristikkäin (crossing over); Download for free at http://cnx.org/contents/185cbf87-c72e-48f5-b51e-f14f21b5eabd@11.6; Creative Commons Attribution License 4.0 license

OpenStax-materiaali


ppornelubio; Julkaistu 16.10.2006

Meiosis – Plants and Animals; Raghavendra Rao; Julkaistu 23.2.2014; Animation describes the process of meiosis , why offspring are not exactly look like parent ? (CC)

Medical Institution;  Meiosis Clearly Explained and Simplified.
Share