Uutta ja ajankohtaista


Perimä voi muuttua monella eri tavalla: Nettimateriaalia yleisesti

Netistä  (OpenStax- materiaali artikkelin lopussa)


Geenimutaatiot ja pistemutaatiot

Pistemutaation tapahtumatavat ja seuraukset; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.

Esimerkki:

Kromosomimutaatiot

De­le­ti­on;By Mir­mil­lon at fr.wiki­pe­dia [Pub­lic do­main], from Wi­ki­me­dia Com­mons

Kromosomistomutaatiot

  • yksittäistä kromosomia poikkeva määrä (ei siis 2)
Kromosomien epänormaali asettuminen meioosin I tai II keskivaiheessa johtaa sukusoluissa siihen, että yksi kromosomi puuttuu (n-1) tai samaa kromosomia on kolme (n+1); Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.
Down Synd­ro­me Ka­ryo­ty­pe. from en: with same file name; By Cour­te­sy: Na­ti­o­nal Hu­man Ge­no­me Re­se­arch Ins­ti­tu­te (Hu­man Ge­no­me Pro­ject) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Kromosomisto moninkertaistunut – polyploidia


OpenStax- materiaali

Share