DNA transcription; reworked and vectorized by myself / Public domain; Wikimedia Commons


Tässä artikkelissa on esillä myös geenin rakenne ja ns. geneettinen koodi, koska ei niitä voi irrottaa tästä prosessista. Itse geenin käsitteeseen, geneettisen koodin lukemiseen ja RNA- molekyylien toimintaan on saatu uutta tietoa. 

Lisää tästä artikkelissa:


Kir­jois­sa ja muis­sa läh­teis­sä on ero­ja sii­nä, mi­ten DNA:n ja RNA:n kol­mik­ko­koo­dit on il­moi­tet­tu ja ni­met­ty. Sik­si on täs­sä­kin syy­tä mää­ri­tel­lä nämä ter­mit:

  • DNA:n mal­li­juos­te = Se DNA:n juos­te, jon­ka koo­din mu­kaan lä­het­ti- RNA ra­ken­ne­taan
  • DNA:n koo­daa­va juos­te = Mal­li­juos­teen ”pei­li­kuva”, joka mää­rit­tää mikä siir­tä­jä-RNA tuo sen koo­dia vas­taa­van ami­no­ho­ha­pon ko. koh­dal­le lä­het­ti- RNA: ssa (Täs­tä tuo ni­mi­tys ”koo­daa­va”)

Lähteitä:


Esi­tu­mal­lis­ten ja tu­mal­lis­ten eli­öi­den pro­te­ii­ni­syn­tee­si on jossain suhteissa erilainen.

(a) In prokaryotes, the processes of transcription and translation occur simultaneously in the cytoplasm, allowing for a rapid cellular response to an environmental cue. (b) In eukaryotes, transcription is localized to the nucleus and translation is localized to the cytoplasm, separating these processes and necessitating RNA processing for stability.; https://cnx.org/contents/5CvTdmJL@6.1:lPQV-9kM@6/11-4-Protein-Synthesis-Translation#OSC_Microbio_11_04_ProkEuk; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.Creative Commons Attribution License 4.0 license.

Videoita

yourgenome; Julkaistu 7.1.2015; his 3D animation shows how proteins are made in the cell from the information in the DNA code. (käännetty)

Michael Freudiger; Julkaistu 10.3.2007; RNA is synthesized from DNA, and enters the ribosome where protein translation and synthesis occurs.

shadowlabsdotorg; Julkaistu 14.1.2008; For more visit shadowlabs.org; From the PBS program “DNA The Secret of Life”.

khhpoly; Julkaistu 30.11.2006; 3D animation of protein translation

DNA Learning Center; Julkaistu 13.4.2012; A 3D animation shows how the DNA genetic “code” leads to proteins that help us develop and function.


OpenStax- materiaali

OpenStax: proteiinit ja proteiinisynteesi

Blogijuttu

7. 10. 2009
Ribosomeista Nobeli

Solutututkimus on tällä hetkellä keskeinen tutkimusala ja siksi ei ole yllättävää, että kemiankin Nobel- palkinto meni alan edustajille (YLE). Palkinto myönnettiin tällä kertaa ribosomien tutkijoille. Ribosomeja tutkailemme mekin lukiossa biologian kursseilla proteiinisynteesin kohdalla.

Twitteristä

Share