Mito­kond­rio; Ma­ri­a­na Ruiz Vil­lar­re­al La­dyof­Hats [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Uutta ja ajankohtaista

Solu­hen­gi­tys on foto­syn­tee­sin ta­paan ke­mi­al­li­ses­ti var­sin mut­ki­kas re­ak­ti­oi­den sar­ja. Englanninkielisissä net­ti­läh­teis­sä men­nään bio­ke­mi­al­li­ses­ti pitkälle.

Soluhengityksen vaiheet

  • Gly­ko­lyy­si
  • ta­pah­tuu solu­li­mas­sa eikä var­si­nai­ses­ti ole vie­lä solu­hen­gi­tyk­seen kuu­lu­va vai­he, mut­ta edel­tää seu­raa­via vai­hei­ta, jot­ka ta­pah­tu­vat mito­kond­ri­os­sa
  • Sit­ruu­na­hap­po­kier­to eli Kreb­sin syk­li
  • Elekt­ro­nin­siir­to­ket­ju
  • Lop­pu­vai­he

[Artikkelin alkuun]


Nettilähteita:


OpenStax- materiaali

OpenStax: solun energiataloutta

[Artikkelin alkuun]


Videoita: 

***

Khan Academy; Julkaistu 11.12.2009; Overview of the Krebs or Citric Acid Cycle

Khan Academy; Julkaistu 11.12.2009; Overview of the Electron Transport Chain

[Artikkelin alkuun]


Muita tapoja vapauttaa energiaa solun käyttöön:

Carassius carassius: By Karelj [Public domain], from Wikimedia Commons

Onko ruutana “kännikala”?
[Artikkelin alkuun]


Twitteristä[Artikkelin alkuun]

Share