Photo by Vierschilling (Pixabay)

Uutta ja ajankohtaista


Mi­ten au­rin­gon va­lon ener­gia saa­daan si­dot­tua ke­mi­al­li­sek­si ener­gi­ak­si ja mi­ten eli­öi­den so­lut saa­vat näin si­dot­tua ener­gi­aa käyt­töön­sä?

Aiheeseen liittyvät muut artikkelit:


Käsitteitä

Kasvit ja muut fotosynteesiin kykenevät eliöt sitovat auringon valoa suoraan orgaaniseksi aineeksi eli ovat tuottajia ja samalla siis myös omavaraisia eli autotrofeja

Muut ravintoketjun eliöt ovat kuluttajia ja hajottajia ja ovat siis myös toisenvaraisia eli heterotrofeja

ATP

Solu käyttää energiaa tarpeen mukaan sopivissa erissä, jolloin sitä pitää olla ”kätevästi” saatavilla. Tämän tehtävän hoitaa ATP

Hbf878 [CC0], from Wikimedia Commons

OpenStax- materiaali

Share