Avainsana: soluhengitys

Solubiologiaa: Energian vapauttaminen

Mito­kond­rio; Ma­ri­a­na Ruiz Vil­lar­re­al La­dyof­Hats [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons Uutta ja ajankohtaista Twitteristä artikkelin lopussa Solu­hen­gi­tys on foto­syn­tee­sin ta­paan ke­mi­al­li­ses­ti var­sin mut­ki­kas re­ak­ti­oi­den sar­ja. Englanninkielisissä net­ti­läh­teis­sä men­nään bio­ke­mi­al­li­ses­ti pitkälle.…