Airborne microbes; Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Mikrobien koko; https://cnx.org/contents/5CvTdmJL@6.1:eOZ_A6ye@7/1-3-Types-of-Microorganisms#OSC_Microbio_01_03_sizes;Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license

Mikrobit ei ole eliökunnan taksonominen ryhmä vaan määritelmällisesti mikroskoppisen pieniä eliöitä.
Tässä artikkelissa on yleistietoa niistä.
Bakteereista ja viruksista on erilliset artikkelit. 
Mikrobien aiheuttamista taudeista on tietoa useissa eri kurssien artikkeleissa.

Lähteitä:

OpenStax- materiaali

WikiImages / Pixabay
Share