Biologiaa ja maantiedettä

Savonlinnan seutu 14.8.2017

Biologian ja maantieteen aiheet ja ilmiöt ovat niin mielenkiintoisia, etten niitä malta jättää kokonaan seuraamatta edes näin seniorikansalaisena. Olen ollut eläkkeellä lukion biologian ja maantieteen lehtorin virasta useita vuosia. Niinpä varsinaiseen pävittäiseen opetustyöhön liittyvät aktiviteet ovat luonnollisesti minulta loppuneet.
Jatkan kuitenkin näiden asioiden merkeissä harrastuspohjalta ja jaan materiaalia sivuillani.

Uutta ja ajankohtaista

Etusivulle valitsen aika ajoin vaihtuvan ajankohtaisen tai muuten kiinnostavan aiheen tai aiheita.
Aikaisemmin julkaistuihin artikkeleihin olen voinut lisätä uutta ja ajankohtaista sisältöä tai olen ne muuten päivittänyt.
Valikkoon “Viimeisimmät ja päivitetyt artikkelit” ilmaantuu näitä artikkeleja silloin, kun seuraan kyseisiä aiheita aktiivisesti ja niihin on tullut oleellista uutta tietoa tai olen lisännyt niihin kokonaan uutta materiaalia.

Avatun artikkelin otsikon yläpuolella näkyvät kaikki ne kategoriat, joihin artikkeli kuulu. Niitä klikkaamalla saat näkyviin muut kyseisen kategorian artikkelit.

Seuraan jatkuvasti biologiaan ja maantieteeseen liittyviä asioita, jaan niitä Twitterissä ja liitän niitä ko. aiheen mukaisiin artikkeleihin.

Artikkelit: Yleistä tietoa ja ohjeita

 • Tämä sivustoni ja sen artikkelit on kanava, jossa jaan biologian ja maantieteeseen liittyviä materiaalia, vaikka tämä ei olekaan pelkästään varsinaiseen opetustyöhön liittyvä sivusto.
 • Kategoriat löytyvät sivun oikeasta palkista. Avatun artikkelin otsikon yläpuolelta löytyvät ne kategoriat, joihin ko. artikkeli kuuluu.
  Biologian ja maantieteen artikkelit on yhdistetty samaan kategoriaan ja alakategoriat ovat alasvetovalikossa aakkosjärjestyksessä ilman aiheen sisäistä hierarkiaa.
 • Avainsanoja on artikkelin otsikon alla.
 • Aiheiden mukaan löydät artikkeleja ja sivuja myös “Etsi” – toiminnolla, joka on sivun päävalikossa ja oikeassa palkissa. Tällöin löytyy ko. hakusanalla muutakin kuin varsinaisesti biologiaan ja maantieteeseen tehtyjä artikkeleja tai sivuja.
 • Joissain artikkeleissa on H5P- sovelluksilla tehtyä interaktiivista sisältöä ja tehtäviä.
 • Jos johonkin aiheeseen ilmaantuu sitä koskevia uutisia tai muuta uutta tai ajankohtaista materiaalia, päivitän artikkelin siltä osin ja voin tarvittaessa muuttaa sen julkaisuaikaa päivityksen mukaiseksi. 

H5P- sisällöt

Sivujeni ssl-salaus eli niiden muuttaminen https- muotoon mahdollistaa H5P- lisäosalla tekemieni sisältöjen jakamisen, jos olen sen sallinut. Nämä sisällöt olen merkannut Creative Commons- lisenssillä. Jos niissä on kuvia, niissä on myös jakamisen salliva lisenssi.
H5P- sisällön alla on kolme valikkoa:

 • “Reuse” on päällä eli sisällön voi jakaa
 • “Right on use”- kohdasta saa auki sekä itse sisällön että kuvien tiedot
 • “Embed”- kohdasta avautuu html- upotuskoodi, jonka voi siis laittaa mihin tahansa vekkoympäristöön, jossa se on mahdollista. Sisältö on sitten ko. materiaalin osa, vaikka se fyysisesti sijaitsee minun palvelimella.

Tällä sivulla on esimerkkejä H5P- sisällöistä.

Niihin artikkeleihin, joissa on mukana näin jakamaani materiaalia olen lisännyt kategoriat:

Teen näitä ajan kanssa lisää.

Materiaalin käytöstä

Artikkeleissa  ei ole mu­ka­na varsinaisia val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai opetusvinkkejä, kos­ka läh­tö­koh­ta­nani on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan.
Ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

 1. Ar­tik­ke­lien mittavasta aineistosta voi poi­mia link­ke­jä, ku­via, vi­de­oi­ta, ani­maa­ti­oi­ta, H5P-sisältöjä ym. omaan oppi­ma­te­ri­aa­liin tai tun­neil­le sekä ko­to­na kat­sot­ta­vak­si.
 2. Voit upottaa jakamiani H5P- sisältöjä omaan nettiympäristöösi.
 3. Voit teettää artikkeleissa olevia interaktiivisia tehtäviä. Myös niitä voit upottaa omalle alustallesi.
 4. Ar­tik­ke­lit ja sivut voi sel­lai­se­naan lin­kit­tää omaan ope­tus­ma­te­ri­aa­liin tai jakaa muutenkin.Tämä pitää tapahtua kuitenkin niin, että ne avautuvat osoite näkyvissä omaan ikkunaan. On luonnollisesti hyvän tavan mukaista ilmoittaa linkkitekstissä kenen materiaalista on kyse.
 5. Run­saas­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta voi laa­tia eri­lai­sia säh­köi­siä tai mui­ta teh­tä­viä.
 6. Si­säl­lös­tä ja sen to­teu­tuk­ses­ta saa vink­ke­jä sii­hen, mis­tä saa eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.
 7. Ma­te­ri­aa­lis­ta löy­tyy ehkä en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mia net­ti­so­vel­luk­sia tai muu­ten saa uu­sia ide­oi­ta ope­tuk­seen.

Kuvat:

 • Artikkeleissa on upotettuna omia valokuvia ja netistä otettuja CC- kuvia. Näitä netistä otettuja kuvia voit imuroida itsellesi ja käyttää ko. lisenssin ehdoin.
  • Olen myös laittanut artikkeleihin linkkejä OpenStax- materiaalin kuviin: Niiden lisenssi on “Creative Commons Attribution 4.0 License” eli niitäkin voit  imuroida itsellesi ja käyttää ko. lisenssin ehdoin
  • Jos laitat kuvia edelleen jakoon tai julkaiset, kuviin on laitettava asianmukaisesti näkyviin lähde ja lisenssi.
  • Katso sivu: OpenStax- materiaalin kuvat
 • Valikoin Flickriin laittamistani valokuvista biologian ja maantieteen opetuksen soveltuvia kuvia ja jaan niitä opetuskäyttöön.

Huomioi myös sivut eliöistä:

Share