Biologiaa ja maantiedettä

Kuopio; Kukkosaari 19.3.2022

30.3.2023 Toiminnan jatko:

Olen ollut eläkkeellä lukion biologian ja maantieteen lehtorin virasta jo kahdeksan lukuvuotta. Biologian ja maantieteen aiheet ja ilmiöt ovat olleet niin mielenkiintoisia, etten niitä ole malttanut jättää aktiivisesti seuraamatta edes näin seniorikansalaisena. Olen pitänyt näillä sivuilla olevaa materiaalia ajan tasalla ja jonkin verran tehnyt myös uusia artikkkeleja. Olen jakanut artikkeleja Facebookin bige- ryhmässä. Tämä on ollut mukavaa ja elämää rikastuttavaa puuhaa.

Nyt otin etäisyyttä tähän toimintaan ja poistin yli 60 varsinaisesti bologiaan ja maantieteen opetukseen tarkoitettua artikkelia, mutta jätin valikoiden sivuille edelleen runsaasti artikkeleja näillä kriteereillä:

 • Olen kiinnostunut aiheesta ja jatkossakin todennäköisesti seuraan sitä, tuotan myös uutta sisältöä ja päivitän materiaalia, mutta pelkästään omasta mielenkiinnosta enkä enää silloin ajattele niinkään opetusmateriaalin keräämistä.
 • Artikkeleissa on omaa tuotosta ja omia kuvia
 • Artikkeleissa on h5p- lisäsosalla toteutettuja sisältöjä

Erityisen innostunut olen erilaisista karttasovelluksista, erityisesti Paikkatietoikkunan käytöstä. Niinpä minulla on useita artikkeleja mm. jääkauden pinnanmuodoista, joissa olen sitä käyttänyt. Myös satelliittikuvia ja GoogleEarthia sivuiltani löytyy ja niitä hyödynnän jatkossakin.

Toinen sovellus, käytännössä WordPressini lisäosa, jota olen paljon käyttänyt on H5P. Sillä voi toteuttaa esim. vaihtokuvia.
H5P: llä olen tehnyt myös tehtäviä sekä biologiasta että maantieteestä – Näitä teen jatkossa varmaan lisääkin. Huomioi se, että h5p- lisäosalla tekemäni sisällöt voi upottaa muihin nettiympäristöihin, jos olen sen sallinut.

Kuvistani ja niiden jatkokäytöstä on tietoa omalla sivullaan


Artikkelit: Yleistä tietoa ja ohjeita

 • Tämä sivustoni ja sen artikkelit on kanava, jossa jaan myös biologian ja maantieteeseen liittyviä materiaalia, vaikka tämä ei ole varsinaiseen opetustyöhön liittyvä sivusto.
 • Kategoriat löytyvät sivun oikeasta palkista. Avatun artikkelin otsikon yläpuolelta löytyvät ne kategoriat, joihin ko. artikkeli kuuluu.
  Biologian ja maantieteen artikkelit on yhdistetty samaan kategoriaan ja alakategoriat ovat alasvetovalikossa aakkosjärjestyksessä ilman aiheen sisäistä hierarkiaa.
 • Avainsanoja on artikkelin otsikon alla.
 • Aiheiden mukaan löydät artikkeleja ja sivuja myös “Etsi” – toiminnolla, joka on sivun päävalikossa ja oikeassa palkissa. Tällöin löytyy ko. hakusanalla muutakin kuin varsinaisesti biologiaan ja maantieteeseen tehtyjä artikkeleja tai sivuja.
 • Artikkeleissa on H5P- sovelluksilla tehtyä interaktiivista sisältöä ja tehtäviä.

H5P- sisällöt

H5P- lisäosalla tekemiäni sisältöjä voi jakaa (käytännössä upottaa) toiseen nettiympäristöön, jos olen sen sallinut. Nämä sisällöt olen merkannut Creative Commons- lisenssillä. Jos niissä on kuvia, niissä on myös jakamisen salliva lisenssi.
H5P- sisällön alla on kolme valikkoa:

 • “Reuse” on päällä eli sisällön voi jakaa
 • “Right on use”- kohdasta saa auki sekä itse sisällön että kuvien tiedot
 • “Embed”- kohdasta avautuu html- upotuskoodi, jonka voi siis laittaa mihin tahansa vekkoympäristöön, jossa se on mahdollista. Sisältö on sitten ko. materiaalin osa, vaikka se fyysisesti sijaitsee minun palvelimella.


H5P- tehtäviä

Näissä artikkeleissa on h5p-lisäosalla tekemiäni tehtäviä.


Materiaalin käytöstä

Artikkeleissa  ei ole mu­ka­na varsinaisia val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai opetusvinkkejä, kos­ka läh­tö­koh­ta­nani on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan.
Ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

 1. Ar­tik­ke­lien mittavasta aineistosta voi poi­mia link­ke­jä, ku­via, vi­de­oi­ta, ani­maa­ti­oi­ta, H5P-sisältöjä ym. omaan oppi­ma­te­ri­aa­liin tai tun­neil­le sekä ko­to­na kat­sot­ta­vak­si.
 2. Voit upottaa jakamiani H5P- sisältöjä omaan nettiympäristöösi.
 3. Voit teettää artikkeleissa olevia interaktiivisia tehtäviä. Myös niitä voit upottaa omalle alustallesi.
 4. Run­saas­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta voi laa­tia eri­lai­sia säh­köi­siä tai mui­ta teh­tä­viä.
 5. Si­säl­lös­tä ja sen to­teu­tuk­ses­ta saa vink­ke­jä sii­hen, mis­tä saa eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.
 6. Ma­te­ri­aa­lis­ta löy­tyy ehkä en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mia net­ti­so­vel­luk­sia tai muu­ten saa uu­sia ide­oi­ta ope­tuk­seen.

Huomioi myös sivut eliöistä:

Share