geralt / Pixabay


Aihe kytkeytyy vahvasti ilmastonmuutokseen, muovijäteongelmaan, ravinnon tuotantoon, energiaan ja moneen muuhun ajankohtaiseen asiaan.
Tähän on koottu nettimateriaalia niiden käsitteiden alle, jotka liittyvät tähän aihepiiriin.

Kestävää kehitystä mitataan erilaisilla indekseillä ja mittareilla, joita on täällä mukana.
Luotettavien ja keskenään vertailukelpoisten mittareiden laatiminen on erittäin haasteellista. Niistä saataviin tuloksiin kannattaa suhtautua varauksin.


Uutta ja ajankohtaista

Artikkelin sisältö:


Kestävä kehitys; Sustainable Development

[Artikkelin alkuun]


Kestävän kehityksen indeksit; Human Development Index

Tähän mittariin on alettu ympäristön tilan ja sen resurssien kulutuksen lisäksi ottaa mukaan myös ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita sekä talouden laatua.
Maantieteellisestä sijainnista ja mm. talouselämän sekä väestön rakenteesta johtuen valtioiden vertailu erilaisilla mittareilla on ongelmallista.


***

tutor2u; Julkaistu 29.4.2016; This topic video looks at the Human Development Index published each year by the UN Development Programme. It includes data from the 2015 HDI including adjustments for gender and income inequality.

***

By The Human Development Report Team, United Nations Development Programme (http://hdr.undp.org/en/data/map/) [Copyrighted free use], via Wikimedia Commons


[Artikkelin alkuun]


Ekologinen jalanjälki, vesijalanjälki, Ecological Footprint


By Travelplanner based on data from UN Development Programme and Global Footprint Network[1] [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons


[Artikkelin alkuun]


Ekologinen selkäreppu, ekotehokkuus, elinkaari ja ympäristömerkit


braskemsa; Julkaistu 14.9.2015; Have you ever heard of a life cycle assessment? Every product has its own story, since many things occur during a product’s journey until it reaches our hands. Watch the video to learn more!

[Artikkelin alkuun]


Muuta netissä:

[Artikkelin alkuun]

Share