Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon.

Lintuatlashanke perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat eräs maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa. Suomessa on lintututkijoiden lisäksi laaja, asiantunteva ja hyvin organisoitunut lintuharrastajakunta.

Suomessa on toteutettu kolme lintuatlasta ja tänä vuonna kännistyi neljäs (2022-2025).
Osallistuin kahteen edelliseen kartoitukseen joillakin ruuduilla melko aktiivisesti.
Toisessa atlaksessa (1986-1989) keskityin tekemään linturetkiä ja kirjaamaan atlas-havaintoja silloisen asuinpaikkani ja kahdesta siinä kiinni olevasta ruudusta. Kolmannessa kartoituksessa (2006-2010) atlasretkeilin eniten kesäpaikan ja sen lähistön ruuduissa.

Viime kertojen kokemusten perusteella tällainen tavoitteellinen lintuharrastus antaa mukavaa vaihtelua ja on virkistävää. Nähtäväksi jää, miten aktiivinen tällä kertaa olen.

Tietoja


Tulospalvelu niistä ruuduista, joissa eniten lintuhavaintoja teen

Share
error: Content is protected !!