Koiras ja naaras käpytikka pesäkololla poikasia ruokkimassa

Tätä artikkelia viimeistellessäni talon nurkalla olevasta käpytikan pesästä ei enää kuuluu poikasten jatkuvaa “vätkytystä”, vaan se kuuluu talon takana olevasta pusikosta: poikaset ovat siis pesästä lähteneet.
Artikkelin kuva ei ole tältä vuodelta mutta samasta haavasta.

Lintulajin määrittäminen pelkästään poikasten äänien perusteella on haasteellista monestakin syystä. Niiden opiskelu luonnossa on hankalaa. Erilaisia piipityksiä ja kerjuuääniä kuuluu kasvillisuuden kätköistä ja maasta, mutta ääntelijöitä ei millään tahdo huomata – Tässä tarkoitan nyt pesästä lähteneitä, vielä ruokittavia poikasia. Vaikka poikasen sitten näkisikin, ei sen lajin tunnistaminen ulkonäön perusteellakaan aina ole mitenkään helppoa.
Varoittelevan emon usein näkee ja se on helpompi tunnistaa äänen perusteella muutenkin, mutta emon ja maastopoikasten äänen yhdistäminen toisiinsa onkin sitten vaikeampaa. Silloin, kun emo varoittelee, poikaset ovat useimmiten hiljaa ja myös toisin päin: poikasten äännellessä, emoa ei näy.
Tietysti, jos näkee poikaset ruokintatilanteessa tai emon seurassa muutenkin lajimääritys on helppo, jos tunnistaa itse emon.

Poikasääniä ei lintukirjoissa muutamaa lajia lukuun ottamatta selosteta ja ääninäytteitäkin on laulu- ja varoitus-/kutsuääniin verrattuna saatavissa niukasti.

Osmo Ojamies on koonnut eri lähteistä löytämiään poikasten kerjuuääniä. Olen nämä sanalliset selosteet tähän artikkeliin hänen luvallaan laittanut.

Minä kävin systemaattisesti xeno-cantosta läpi näiden lajien äänitteitä. Upotin tänne niitä löytämiäni äänitteitä, jotka oli määritetty tyypillä “begging call”. Niissä oli lisätietona sitten “juveline”.
Minulla ei ole pätevyyttä arvioida, ovatko äänitteiden lajit määritetty varmasti oikein. Niissä on myös eroja.

Atlaskartoituksessa poikasäänten tunnistaminen lajilleen nostaa pesimisvarmuusindeksin lukuun 73: on havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella.

Omalla kohdalla tunnustan, että tässäkin esiteltyjä poikasäänistä kaikkia en vielä tunnista, enkä muutenkaan ole niitä enkä muitakaan poikasääniä maastossa enkä äänitteistä systemaattisesti opiskellut. Tästä on siis minulle ja toivottavasti myös muille apua.


Metso

Metsonpoikaset ääntelevät säröisesti iiu iiu.
Äänitettä ei löytynyt.

Sarvipöllö

Sarvipöllön poikaset kuulostavat ruosteisen saranan kitinältä.

Lehtopöllö

Lehtopöllön poikasen äänessä on sama rytmi kuin pajulinnun hyy-IT äänessä, mutta äänen sävy on sähisevän pöllömäinen

Käenpiika

Käenpiian poikasten ääni on erikoinen mekaanisen heinäsirkkamainen äänisarja.

Pikkutikka

Pikkutikan poikaset piipittävät melkoisen kuuluvasti.

Pohjantikka

Pohjantikan poikaset saavat aikaan karhean äänen, joka tuo mieleen vähän pätkivän traktorin moottorin.

Punarinta

Punarinnan poikanen piipittää hyvin ohuella äänellä.

Rautiainen

Rautiaisen poikanen ääntelee tsi tsi tsi noin kerran sekunnissa, mutta nopeammin kun ruokaa annetaan.

Pensastasku

Pensastaskun poikasella on noin sekunnin välein toistuva tsit-ääni. Laineen Suomalaisen lintukirjan mukaan sekä pensastaskun että kivitaskun poikaset kerjäävät tsherr-äänellä.

Mustarastas

Mustarastaan poikasen ääni on noin 4-5 -tavuinen kirkas ääni, jossa on samaa sävyä kuin aikuisen mustarastaan äänissä.

Laulurastas

Laulurastaan poikasella on lyhyt kerjuuääni, joka tuo mieleen jopa käpytikan kijk-äänen, mutta on pehmeämpi ja suhahtavampi.

Pensaskerttu

Pensaskertun poikasella on lyhyt karhea ääni, joka toistuu noin sekunnin välein.

Rytikerttunen

Rytikerttusen poikasen tsää tsää tsää–ääntä ehtii tulla noin kaksi ääntä sekunnissa.

Töyhtötiainen

Töyhtötiaisen lentopoikasella on kaksitavuinen TSII-tsi  -ääni.

Puukiipijä

Puukiipijän poikasen ääni on ohut toistuva tsii.

Pajulintu

Pajulinnun poikasella on lyhyt karhea ääni.

Kuhankeittäjä

Kuhankeittäjän poikasääni on iup tai ii-iup.

Pikkulepinkäinen

Pikkulepinkäisen poikasen käheä gvää gvää toistuu nopeasti kuin hätäinen jättiläishömötiainen.

Varis

Variksen poikaset kerjäävät äänellä, joka on selvästi käheämpi kuin aikuisen ääni.

Naakka

Naakan poikasen kjaa on kimeämpi, mutta muuten saman tapainen kuin aikuisella linnulla.

Peippo

Peipon poikasella on varpusmainen tshirp-ääni

Viherpeippo

Viherpeipon poikasen napakka djy toistuu noin sekunnin välein.

Tikli

Tiklipoikueen ääni muistuttaa aikuisten tiklien parvea kiihkeästi ääntelemässä.

Punavarpunen

Punavarpusen poikanen ääntelee toistuvasti hyit hyit hyit.

Pajusirkku

Pajusirkun poikasen ääni on ohut tsit tsit.

Share
error: Content is protected !!