Gellinger / Pixabay

katermikesch / Pixabay

Elämyksiä ja riskejä

Mat­kai­lus­ta meil­lä itse kul­la­kin on oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia – Ehkä jopa sel­lai­sia, että ne kä­vi­si­vät maantieteen kurssien ma­te­ri­aa­lik­si.
Jo en­nen mat­kaa pi­tää va­rau­tua mm. ro­ko­tuk­sin ja ot­ta­mal­la sel­vää mat­ka­koh­tees­ta

Matkaile virtuaalisesti:

Free-Photos / Pixabay

Netissä:

Share