Punakylkirastaan laulusäe on varsin monenlainen, vaikka perusrakenne ja – sävy on samanlainen.
Laulussa on alussa erilaisia vihellyksenomaisia osia ja sitten lajille varsin tyypillistä eri pituista kitinää.

On tiedossa, että se laulaa eri puolilla Suomea eri tavalla niin, että on puhuttu jopa sen murteista.

Lähteitä

Laulunäytteitä

Olen tähän koonnut punakylkirastaan lauluja Xeno-Canto- palvelusta eri puolilla Suomea.
Valikoimaan olen ottanut mukaan erilaisia lauluja.
Ääninäytteessä on kerrottu, missä sen tehty ja kun näytteen avaa Xeno-Cantossa, paikka näkyy myös kartalla.
Valinnassani pääkriteerinä oli laulun erilaisuus ei niinkään äänitteiden maantieteellinen sijainti enkä ole niitä sen mukaan myöskään ryhmitellyt.
Äänitteestä ei käy ilmi, onko kyseessä pysyvällä reviirillä vai muuttomatkalla oleva lintu.

Ääninäytteiden alla on päivittyvä kartta, joka syntyy Facebookin linturyhmien kommenttien perusteella.
Jos tältä listalta ei löydy sopivaa laulua, mutta sellainen löytyy Xeno-Cantosta, voit ilmoittaa sen minulle Facebookin kautta kommenttina. Lisään sen sitten tänne ja kartalle.
Voit myös lähettää sanallisen kuvauksen laulusta, niin laitan se kartalle paikkamerkkinä 17.

äänite 1

äänite 2

äänite 3

äänite 4

äänite 5

äänite 6

äänite 7

äänite 8

äänite 9

äänite 10

äänite 11

äänite 12

äänite 13

äänite 14

äänite 15

äänite 16

17: Muut, kuvaillut äänet ovat kartalla

äänite 18

äänite 19

Kartta

Tämä kartta perustuu Facebookin linturyhmissä annettuihin kommetteihin tämän artikkeliin jakamiseeni. Pyysin kertomaan, minkä äänitteen tavalla kommentoijan kuulema punakylkirastas kyseisellä paikalla laulaa.
Laitan nämä tiedot tähän päivittyvälle kartalle.
Paikkamerkissä on linkki täällä olevaan ääninäytteeseen. Paikkamerkissä 17 on sanallinen kuvaus, jos laulutapaa ei löytynyt listalta.

Share