Parikkala; Siikalahti; 4.6.2008

Nämä lajit viihtyvät samantapaisissa paikoissa: tyypillinen biotooppi on ruovikko tai muu kosteapohjainen kasvillisuus. Lajien nimet kuvaavat myös niiden elinpiiriä.
Ulkonäkö ja laulukin on hyvin samanlainen.

Ruokokerttunen on varsin yleinen.
Rytikerttusen olen nähnyt ja kuullut muutaman kerran.
Rastaskerttusta yritettiin viime kesänä 2018 Parikkalan Siikalahdella kuunnella, kun sen tiesimme Tiiran mukaan siellä laulavan, mutta laji jäi edelleen omasta lajilistasta uupumaan.

Lähteet:

  • Äänet: Xeno-Canto
  • Kuvat: Ilkka Markkanen
  • Äänien kuvailu: Svensson ym. Lintuopas, Euroopan ja Välimeren alueen linnut

Muita artikkeleja ja sivuja lintujen äänistä


Ruokokerttunen

Tietoja ja kuvia:

Ääninäytteitä:

Laulu koostuu kuuluvista pitkistä, vain heikosti muuntelevista särisevistä sarjoista, jotka silloin tällöin ryöpsähtävät nopeiksi trilleiksi ja vihellyssarjoiksi, sisältävät myös yksittäisiä matkintoja.

“zryzry-trett zryzryzry-trett zryzryzry psit trutrutru-pyrrrr-rrrrrrrurrrrrr vi-vi-vi lyly zetre zetre…”
Rytikerttunen

Tietoa ja kuvia

Ääninäytteitä:

Laulu on jutustelevaa, rauhaisen rytmikkäästi etenevää, koostuu lähinnä rullaavista, karkeista 2-3 kertaa toistetuista äänistä sekä ajoittaisista matkinnoista ja vihellyksistä.

“trett trett trett tirri tirri try try tie tre tre vi-vy-vu tre tre try tirri tirri…”
Rastaskerttunen

Tietoa ja kuvia:

Ääninäytteitä:

Rakenteeltaan melko rytikerttusmaisessa laulussa toistuvat erilaiset karkeat äänet, mutta se on paljon voimakkaampaa, kuuluu kauas ja tunnetaan karkeista, raksuttavista äänistä sekä selvästä säerakenteesta, jossa toistuvat nasaalit korkeat äänet

“tre trr karra-karra-karra krie-krie-krie trr-trr-kie-kie…”Share