Kartta

Lähteitä

Rokuan alue on ympäristöstään selvästi erottuva harjujakso. Osa siitä on kansallispuistoa. Mannerjäätikön vetäytymisvaiheessa alueelle, syvään veteen kertyi poikkeuksellisen paljon hiekkaista aineista. Jäätikön lohkojen sulaessa maa-aineksen sisällä syntyi mm. “Syvyydenkaivo”, Rokuan lähteissä jopa Suomen syvimmäksi mainittu suppa.
Kun maasto myöhemmin nousi veden pinnan yläpuolelle syntyi rantavalleja ja dyynejä, joita erottuu maastossa.
Rokuan metsät ovat enimmäkseen karua, mäntyä kasvavaa kangasta. Polkuja kulkee valkeina hohtavien jäkälikköjen halki.

Alla on kuvakaappaus http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ – verkkopalvelusta. Kuvassa on visualisoitu korkeusmalli alueesta

gtk_rokua_kartta_ja_korkeusmalli_02_160907
Geologian tutkimuskeskus. Karttasovellus: Maankamara < http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html> Viitattu 7.9.2016 (Laserkeilausaineisto © Maanmittauslaitos. Laserkeilausaineiston muokkaus: Geologian tutkimuskeskus)

Rokuan geologiaan pääset tutustumaan paikan pällä alueen luontopoluilla ja patikointireiteillä.
“Rokuansydämen” geologinen luontopolku ei käy kansallispuiston alueella. Siellä voi patikoida “Pookin polkua” pitkin. Jos pitempi vaellus kiinnostaa, voi kulkea läpi koko “Keisarin kierroksen”. Muitakin reittejä on runsaasti tarjolla.

Oma retki

Kävin Rokualla 7.8.2016. Kiersin Rokuansydän- polun, jolta kiipesin Pookivaaran laelle.
Alla on valikoima kuvia selityksineen tältä retkeltä. Pookivaaran torniin en kiivennyt, joten laajemmat maisemakuvat jäivät ottamatta.
Kuvien yhteydessä olevista kartoista kannattaa laittaa näkyviin myös muita karttatasoja!
Retken kaikki kuvat ovat albumissa artikkelin lopussa.

Rokua 7.8.2016 -14
Tässä oli jäätikön vetäytymisen ja maankamaran kohoamisen jälkeen paljas hiekkaranta. Tuuli muotoili hiekasta dyynejä, jotka erottuvat maastossa.
Graniittilohkareita polun varressa. Kiviä on alueella ylipäätään vähän.
Luontopolun alkupäässä on myös hyvin avointa maastoa
Polku Pookivaaralle. Jäkälää on niin yhtenäisenä mattona, että eräs tämän kuvan katsoja luuli sitä lumeksi

Polku Pookivaaralle. Jäkälää on niin yhtenäisenä mattona, että eräs tämän kuvan katsoja luuli sitä lumeksi


Pookivaaran laelle kiipesin, mutta torniin en uskaltautunut. Kun mannerjäätikkö oli alueelta sulanut ja maankamara alkoi kohota, ensimmäisenä paljastui silloisesta Ancylus- järvestä Pookivaaran laki. Aluksi se oli vain pieni saari sitä ympäröivän veden keskellä
Rokua 7.8.2016 -52
Retkeni kaukaisin kohta oli Pookin portailla
Variksenmarjaa Pookivaaran rinteellä

Syvyydenkaivon suppa

Jäkäliä ja varpuja Syvyydenkaivon rinteellä
Syvyydenkaivon pohjalla on suo
Rokua 7.8.2016 -71
Syvyydenkaivon suppa-alue pohjoisen suunnasta katsottuna. Suppa on niin laaja ja syvä, ettei sitä hahmota metsän sisällä

Saarisen ja Salmisen syvien suppajärvien välinen harjukannas on syntynyt jäämassojen välissä olevaan railoon.

Leiripaikka Saarisen rannalla

Lisää kuvia

Alussa: Alueella on kapearaiteinen museorautatie.

Share