Photo by Image-NatioN (Pixabay); CCO
http://simp­le.wiki­pe­dia.org/wiki/On_the_Ori­gin_of_Spe­cies; http://id.wiki­pe­dia.org/wiki/Char­les_Dar­win

Jo ennen Darwnin teorian julkaisemista Lamarck oli selittänyt eläinten evoluutiota omalla teoriallaan.
Darwinin aikalaisella Wallacella oli myös kehitteillä varsin samantyyppinen teoria kuin  Darwinilla.

The Life of Alfred Russel Wallace — HHMI BioInteractive Video

The Making of a Theory: Darwin, Wallace, and Natural Selection — HHMI BioInteractive

Nettilähteitä:

OpenStax; Biology

Galapagos Islands 2017 03 03

Share
error: Content is protected !!