photoshopper24 / Pixabay

Uutta ja ajankohtaista


Hiilen kierto luonnossa ja etenkin sen sitoutuminen ilmakehästä orgaanisen ainekseen ja maankamaraan sekä vapautuminen niistä taas ilmakehään on keskeinen ilmastonmuutoksen vaikuttava asia.
Suomessa on viime aikoina keskusteltu metsien hakkuumääristä ja siinä yhteydessä esitetty erilaisia käsityksiä metsien sitouttavan hiilen määristä eli ns. hiilinielusta.

Hiilen kierto; https://openstax.org/books/microbiology/pages/8-7-biogeochemical-cycles This figure summarizes the carbon cycle. Eukaryotes participate in aerobic respiration, fermentation, and oxygenic photosynthesis. Prokaryotes participate in all the steps shown. (credit: modification of work by NOAA;) Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Puiden ja metsän hiilitaseesta

Puiden ja ylipäätään kasvien sitoman hiilidioksidin määrä on yhteyttämiseen käytetyn hiilidioksidin ja hengityksessä vapautetun hiilidioksidin erotus.

Yhteenvetoa uusista tutkimustuloksista

Lähde: Helsingin Sanomat 7.11.2019

 • Yksi metsähehtaari eli sen kasvillisuus ja maaperä sitovat vuodessa hiilidioksidia  n. 43.000 kiloa
 • Hengityksessä vapautuu takaisin ilmakehään n. 33.000 kiloa
  • Nettohiilinielu on siis n. 10.000 kiloa/vuosi
 • Vertailukohtana henkilöauto: päästöt ovat 160 g / km ja vuotuinen ajomatka 14.000 km
  • Näin laskemalla yhden metsähehtaarin imemän hiilen määrä vastaa vähän yli neljän henklöauton päästöjä
 • Tutkimusten mukaan Hyytiälän koealalla metsän puut (aluskasvillisuus pois lukien)  keräävät vuodessa hiilidioksidia n. 4 400 kiloa /hehtaari
  • Puita on keskimäärin 700 kpl/ hehtaari
  • Yksi puu imee 6-7 kiloa hiilidioksia vuodessa
 • Suomen metsien maaperä ja puut sitovat vuodessa 31 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekivivalenttia (= kaikki kasvihuonekaasut hiilidioksidiksi muutettuna)
 • Suomen hiilipäästöt ovat n. 57 milj.tonnia
  • Ilman metsämaan ja puiden hiilinieluja päästöt olisivat 88 milj.tonnia
 • Yhtä suomalaista kohden hiilipäästö on keskimäärin 10 tonnia
  • Sen voisi kuitata istuttamalla metsää lisää hehtaari jokaista kansalaista kohti
  • Tällä hetkellä metsää on n 4 ha /asukas
   • Tarvittaisiin siis vajaat tuhat puuta jokaista suomalaista kohti eli n. 5 miljardia puuta
    • Suomessa kasvaa tällä hetkellä n. 80 miljardia puuta

Nettimateriaalia


Nasa; Video: Movement of Carbon Dioxide Between the Air and Sea

OpenStax- materiaali

Foto-Rabe / Pixabay

Twitteristä:
 •  
Share