Kuopion Kauppakadun ja Maaherrankadun risteys.; 1916; Photographer/Valokuvaaja: Victor Barsokevitsch; Accession Number/Diaarinumero: B601; Kuopio Cultural History Museum KUHMU / Kuopion kulttuurihistoriallinen museo KUHMU: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)


Tällä sivulla on kuvapareja Kuopiosta: Victor Barsokevitschin ottama kuva 1900- luvun alussa ja samalta paikalta minun ottaman kuva vuodelta 2017.
Niitä voit tarkastella päällekkäin avaamalla ja sulkemalla näkymää.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antoi Victor Barsokevitschin valokuvia vapaaseen, ei-kaupalliseen käyttöön Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.  Samaan aikaan oli käynnissä “Aikamatkaajat”- projekti, jossa suomalaisia pyydettiin etsimään kotipaikaltaan vanhoja kuvia ja ottamaan samalta paikalta uusi kuva. Tämä innosti minut puuhaan, jonka olen nimennyt “Barso- projektikseni”.

Selaisin läpi julkaistuja kuvia ja valikoin niistä sopivia.
Ensimmäisessä  projektin artikkelissani oli vertailuparina Barsokevitschin kuvaan omista kokoelmista löytynyt samoilta paikoilta tai kohteesta aikoinaan ottamani kuva. Nämä kuvat eivät kuvakulmaltaan ja paikaltaan vastaa ihan toisiaan.

Seuraavaksi kävin varta vasten Kuopiossa aamulla 28.8.2017 kuvaamassa samalta paikalta ja samasta kuvakulmasta ottaen mallia Barsokevitschin  kuvasta. Rajasin sitten kotona kuvan mahdollisimman paljon vastaamaan ko. historiallista kuvaa.

Kuvatiedot:Share