Kuva: Photo by Mylene2401 (Pixabay)

Uutta ja ajankohtaista

Tässä artikkelissa tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä sekä kotimaisella että globaalilla tasolla.

Sisältö:

[Artikkelin alkuun]


Uusi “Punainen kirja”

Gol­den Toad (Bufo pe­rig­le­nes); http://en.wiki­pe­dia.org/wiki/File:Bufo_pe­rig­le­nes2.jpg; Pub­lic Do­main

[Artikkelin alkuun]


Official video of the International Year of Biodiversity 2010


TED-Ed; Julkaistu 20.4.2015; Our planet’s diverse, thriving ecosystems may seem like permanent fixtures, but they’re actually vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? Kim Preshoff details why the answer, to a large extent, is biodiversity. Lesson by Kim Preshoff, animation by TED-Ed.


WWF:n “Living Planet 2018”- raportti

  • Median uutisoinnin mukaan mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on vähentynyt n 60 prosentilla vuodesta 1970. Tähän puuttuu Tekniikan Maailman juttu:
  • Tärkemmät vaikuttajat tähän kehitykseen ovat maatalous, ylikalastus ja salametsästys
  • Suurin yksittäinen syy on eläinten luonnonvaraisten elinmpäristöjen katoaminen: se selittää lähes puolet lintujen, nisäkkäiden, matelijoiden ja sammakkoeläinten määrän vähenemisestä
  • Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti lintujen vähentymiseen
  • Lähteitä:

[Artikkelin alkuun]


Nettilähteitä:

[Artikkelin alkuun]


Uusi Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi. 

[Artikkelin alkuun]


hpgruesen / Pixabay

OpenStax- materiaali

OpenStax: biodiversiteetti

[Artikkelin alkuun]


Maailman moni­muo­toi­suus­kes­kuk­set – Biodiversity Hot Spots

The twenty-five biodiversity hotspots (green) as indicated in Myers, N., et al. (2000) “Biodiversity hotspots for conservation priorities.” Nature 403:853–858. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biodiversity_Hotspots.svg
geralt / Pixabay

[Artikkelin alkuun]

Twitteristä:

[Artikkelin alkuun]

Share