Kuva: Photo by Mylene2401 (Pixabay); CCO

Uutta ja ajankohtaista

Tässä artikkelissa tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä sekä kotimaisella että globaalilla tasolla.


Uusi “Punainen kirja”

Gol­den Toad (Bufo pe­rig­le­nes); http://en.wiki­pe­dia.org/wiki/File:Bufo_pe­rig­le­nes2.jpg; Pub­lic Do­main


Official video of the International Year of Biodiversity 2010


TED-Ed; Julkaistu 20.4.2015; Our planet’s diverse, thriving ecosystems may seem like permanent fixtures, but they’re actually vulnerable to collapse. Jungles can become deserts, and reefs can become lifeless rocks. What makes one ecosystem strong and another weak in the face of change? Kim Preshoff details why the answer, to a large extent, is biodiversity. Lesson by Kim Preshoff, animation by TED-Ed.


WWF:n “Living Planet”- raportit

  • Median uutisoinnin mukaan mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on vähentynyt n 60 prosentilla vuodesta 1970. Tähän puuttuu Tekniikan Maailman juttu:
  • Tärkemmät vaikuttajat tähän kehitykseen ovat maatalous, ylikalastus ja salametsästys
  • Suurin yksittäinen syy on eläinten luonnonvaraisten elinmpäristöjen katoaminen: se selittää lähes puolet lintujen, nisäkkäiden, matelijoiden ja sammakkoeläinten määrän vähenemisestä
  • Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti lintujen vähentymiseen
  • Lähteitä:
  • WWF:n Living Planet 2020- raportti

Nettilähteitä:


Uusi Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi. 


hpgruesen / Pixabay

OpenStax- materiaali


Maailman moni­muo­toi­suus­kes­kuk­set – Biodiversity Hot Spots

The twenty-five biodiversity hotspots (green) as indicated in Myers, N., et al. (2000) “Biodiversity hotspots for conservation priorities.” Nature 403:853–858. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0); https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biodiversity_Hotspots.svg
geralt / Pixabay

Twitteristä:

[Artikkelin alkuun]

Share
error: Content is protected !!