Pomarkku; Isoneva 2.7.2008

Ajankohtaista


Karpaloita

Suot määritetään niillä kasvavan kasvillisuuden mukaan suotyypeiksi: nimestä linkki nettiin.

Samalla suoalueella voi olla useita suotyyppejä. Nämä laajemmat kokonaisuudet ovat suoyhdistymätyyppejä. Niitä esiintyy Suomen eri osissa.

Tässä alla olevassa vaihtokuvassa on  keidas- eli kohosuota Valkmusan kanssallispuistossa.

Ympäristöekologisia näkökulmia

  • Soiden ojittaminen metsä- ja maatalouden tarpeisiin
  • Suoturpeen energiakäyttö
  • Soiden ennallistaminen
  • Marjastus
  • Retkeily ja virkistyskäyttö

Nettimateriaalia

On julkaistu uusi Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi. 

 Vaihtokuvia; Kartta ja oma valokuva

Kartat: 

Video

25.4.2011 Aamulla suon laidassa; Aarne Hagman


Twitteristä[Artikkelin alkuun]

Share
error: Content is protected !!