Photo by PIRO4D (Pixabay)

Uutta ja ajankohtaista


Artikkeliin on koottu tietoa viruksista aiheittain sekä suomeksi että englanniksi.
Tässä artikkelissa keskitytään viruksiin yleensä ja erityisesti ihmisillä erilaisia tarttuvia tauteja aiheuttaviin virustyyppeihin.

Viruksista on tietoa myös tässä artikkelissa:

Nettilähteitä on alasvetovalikossa kunkin viruksen kohdalla.

Sisältö:


Yleistä ja influenssat

Lähteitä alasvetovalikossa

Viruksien asema biologiassa on tähän asti ollut sellainen, että ominaisuksiensa takia niitä ei lasketa kuuluvaksi eliökuntaan. Tämä näkemys on viime aikoina joutunut uuteen pohdintaan, kun on löydetty ns. jättiviruksia.

Kun puhutaan viruksista, tulevat syystäkin mieleen ensimmäisenä niiden aiheuttamat sairaudet ihmisillä ja myös eläimillä.


On viruksista toki hyötyäkin: niitä käytetään mm geenisiirtojen tytökaluina ja biologisessa torjunnassa.


Dif­fe­rent si­tes and out­co­mes of H1N1 ver­sus H5N1 inf­lu­en­za in­fec­ti­ons. Ba­sed on Res­pi­ra­to­ry sys­tem.svg with an­no­ta­ti­ons; By Tim­Vic­kers [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons

Virustautien torjunta on hankalaa siksi, että ne muuttuvat nopeasti.  Niinpä lähes joka vuosi pitää kehittää uusi kausi-influenssarokote.


David Hager; Julkaistu 27.12.2011; Animation of the mechanism of an influenza virus and how Crucell’s antibodies target the HA1 proteins on the virus and prevent further spread of influenza.[Artikkelin alkuun]

OpenStax- materiaali

[Artikkelin alkuun]


Lintuinfluenssa


[Artikkelin alkuun]

Sikainfluenssa

plemey0; Julkaistu 13.8.2009; A Bayesian phylogeographic reconstruction of the early H1N1 spread


[Artikkelin alkuun]

By Zeich­ner: M. Eick­mann (Qu­el­le: Ei­ge­ne Hers­tel­lung; [1]; Own work) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons; Struc­tu­re of swi­ne inf­lu­en­za vi­rus sho­wing dif­fe­rent type of an­ti­gens pre­sent on and in­si­de the cap­sid[Artikkelin alkuun]
[Artikkelin alkuun]


MuitaNPR; Julkaistu 23.10.2009; When you get the flu, viruses turn your cells into tiny factories that help spread the disease.

[Artikkelin alkuun]Twitteristä:
[Artikkelin alkuun]

Share