DNA eli deoksiribonukleiinihappo

Uutta ja ajankohtaista

  • Twitteristä artikkelin lopussa
  • DNA:ssa perimän universaali koodi perustuu sen neljään emäkseen ja niiden pariutumiseen kaksoismolekyylissä: A-T ja G-C. Tässä vasta julkaistussa artikkelissa selostetaan tutkimuksia, joissa on kemiallisesti valmistettu neljä uutta, keinotekoista emästä. Näin on saatu syntymään “luonnoton” DNA. jossa on siis kahdeksan emästä. Sen mahdollinen toiminta solutasolla avaa sovellusmahdollisuuksia: mm. voisiko sen avulla tuottaa “luonnottomia” mutta käyttökelpoisia proteiineja? DNA:ta on ajateltu maailman valtavan datamassan varastopaikaksi ja tämä keinotekoinen DNA moninkertaistaa mahdollisuuksia tähän. Tulosten perusteella on herätelty ajatuksia siitä, voisiko elämä muualla maailmankaikkeudessa rakentua toisenlaisesta perimän kemiasta kuin mitä tämä ainoa tunnettu, joka perustuu DNA:n neljään emäkseen.

Perimän biokemiallisen olemuksen selvittäminen oli nykyaikaisen biologian kulmakiviä.

 

DNA:n rakenne; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.


BioInteractive: (Huom! Koko ruutu)

DNA: n löytämisen ja rakenteen selvittämisen historiaa

  • Molekyyli oli löydetty jo 1869
  • 1944 se kokeellisesti todettiin perinnöllisyyden perusaineeksi
  • 1950 selvisivät sen rakennusaineet
  • 1950- luvulla alkoi tutkimus ”elämän salaisuudesta”
  • Kova kilpailu eri tutkijoiden ja tutkimusryhmien kesken
  • James Watson ja Fancis Crick rakensivat mallin ja julkaisivat tulokset keväällä 1953. Myös Maurice Wilkins osallistui työhön
  • Syntyi vuosikymmenten kärhämä, koska he eivät myöntäneet saaneensa ideoita malliinsa Rosalind Franklinin tutkimuksista.
  • W, W ja C saivat lääketieteen Nobel- palkinnon 1962 ja Franklin olisi siis sen myös ansainnut.

Perimän selvittämisen historiaa; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.Creative Commons Attribution License 4.0 license.

Netissä:

OpenStax; MicrobiologyTwitteristä:[Artikkelin alkuun]

Share