Lurens / Pixabay

Uutta ja ajankohtaista:

Artikkelin sisältö:


Taken / Pixabay


Ilmaston lämpenemisestä seuraa jäätiköiden sulamista. Havaintojen ja mittausten mukaan etenkin pohjoisen napa-alueen jäätikön pinta- ala on supistunut huomattavasti. On julkaistu tietoja myös Grönlannin jäätikön nopeasta sulamisesta, mutta uusimpien tietojen mukaan saaren suurin jäätikkö on alkanut kasvaa uudelleen.
Etelänapamantereen jäätiköstä on aikaisemmin julkaistu ristiriitaisia tutkimustietoja siitä, sulaako se vai kertyykö sitä lisää.  Viime aikoina on uutisoitu, että senkin sulaminen on nopeutunut ja jääkielekkeiden alle on syntynyt onkaloita. Sen reunasta on irronnut ennätyksellisen suuria jäävuoria.
Monet vuoristojäätiköt ovat pienentyneet huomattavasti tai hävinneet kokonaan


Johdannoksi

Jäätiköiden sulaminen johtuu suoraan niiden yläpuolisen ilman lämpenemisestä.
Merijään sulamiseen vaikuttaa alhaalta käsin meriveden lämpötilan nousu.
Jäätiköiden sulamista nopeuttavat niiden pinnalle kulkeutuneet epäpuhtaudet kuten hiilen poltosta syntynyt noki: Tummempi jään pinta imee enemmän auringon lämpöä ja näin sulaminen kiihtyy, kun jään albedo vähenee.
Maan pinnalla olevan jäätikön väheneminen aiheuttaa kierteen: Maan pinta imee enemmän lämpösäteilyä, mikä johtaa ilmaston lämpenemiseen, mikä taas puolestaan sulattaa lisää jäätiköitä.

On tehty erilaisia arvioita siitä, kuinka paljon jäätiköiden sulaminen nostaa meren pintaa. Arktisen merialueilla kelluvan jään sulaminen ei nosta meriveden pintaa, mutta Grönlannin ja Antarktiksen mannerjäätikön sulaminen johtaa siihen, koska vesi valuu meriin maan päältä.

Kun napa-alueiden meriin tulee lisää vettä, se saattaa vaikuttaa huomattavasti merivirtojen dynamiikkaan ja sitä kautta aiheuttaa jopa globaaleja ilmastomuutoksia.

Uutena asiana on nostettu esille sulaneiden jäätiköiden alla olevan metaanin vapautuminen ilmakehään. Metaani on hiilidioksidia tehokkaampi kasvihuonekaasu ja tätä kautta ilmaston lämpeneminen nopeutuisi entisestään.

Vuoristojäätiköiden supistumisella on jo nyt ollut vaikutuksia niiden sulamisvedestä riippuvien alueiden vesihuoltoon. Tunnetaan myös jäätiköitä, jotka ovat kasvaneet eivätkä pinta-alaltaan vähentyneet.

Pohjoisen jääpeitteen sulaminen on sananmukaisesti avannut uusia näkymiä ns. koillisväylän laajemmasta käytöstä ja merenpohjan luonnonvarojen kuten öljyn ja kaasun hyödyntämisestä. Nämä ovat myös maailmanpolitiikan asialistalla.

Jäätiköiden sulamisella on suuria vaikutuksia niiden ekosysteemeihin ja sitä kautta eliöstöön. Eniten on ollut esillä jääkarhujen kohtalo. Yhtenäisen jään häviäminen on dramaattisesti vaikuttanut niiden mahdollisuuksiin saalista hylkeitä. Nälkiintyneitä jääkarhuja on alkanut ilmaantua Siperian pohjoisrannikon asutuskeskuksiin mm. Novaja Zemljan saaristossa.


Tähän on koottu tietoa ja lähteitä aiheesta. Ne ovat alueittain aikajärjestyksessä, jolloin näkyy, miten tietämys tilanteesta eri jäätiköillä on muuttunutkin.


Yleistä ja koontia
EUMETSAT; Julkaistu 30.1.2017; This visualisation shows the polar ice concentration of the northern and southern hemispheres throughout 2016, as seen by the DMSP and Metop satellites.


Arktinen napajää


NASA Goddard; Julkaistu 11.10.2018; Working from a combination of satellite records and declassified submarine sonar data, NASA scientists have constructed a 60-year record of Arctic sea ice thickness

Lurens / Pixabay

Grönlanti


Greenland 1st August””


Landsat 7 image of Petermann Glacier in northwest Greenland, captured July 17, 2012.; https://www.usgs.gov/media/images/petermann-glacier-2012; Just two years after a massive calving event in 2010, northwest Greenland’s Petermann Glacier saw another large iceberg break free. It was estimated to be about 130 square kilometers in size. This 2012 image comes from our Earthshots page on change to the glacier. (Public Domain)

WikiImages / Pixabay

Etelänapamanner
NASA; Julkaistu 24.10.2018; Can you spot the sharp-angled, rectangular iceberg? This footage (partially sped up) is from an Oct. 16, 2018 flight over the northern Antarctic Peninsula by our Operation IceBridge DC-8 aircraft.


12019 / Pixabay

Vuoristo- ja muut jäätiköt

The Baltoro Glacier, Karakoram Range, Northern Pakistan, one of the largest valley glaciers on earth. The world’s second highest mountain, K2, is at the top centre. The main glacier appears unchanged over this short interval; Glen Fergus [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Animation of Modeled Climate-Induced Glacier Change in Glacier National Park, 1850- 2100.; Myrna H. P. Hall and Daniel B. Fagre, 2003 [Public domain]

Science News; Alaska’s Columbia glacier began rapidly retreating around 1980, and its leading edge has moved more than 20 kilometers inland. These images, captured by the joint NASA/U.S. Geological Survey Landsat satellites, were stitched together into a video to show the glacier’s dynamic evolution from 1972 to 2019.; Video: Mark Fahnestock/University of Alaska FairbanksSulaminen, ilmastonmuutos ja merenpinnan nousu

CO2, Temperature & Global Glacier Mass Change


Science Insider; Julkaistu 18.2.2015; How Earth Would Look If All The Ice Melted

[Artikkelin alkuun]


Satelliittikuvia


Helheim, Fenris, and Midgard Glacier, Sermilik Fjord, Greenland - June 5th, 2019


Viedma Glacier, Lake Viedma, Southern Patagonian Ice Field, Chile, Argentina 3d view


Columbia_Glacier_S2A_432_crop_10


Sermilik_Fjord_S2A_432_crop_10


Kangerlussuaq_Glacier_comparison_1985_2016_L5_321_crop_30_L8_432_crop_30


Kangerlussuaq_Fjord_432_pan_crop_15


Vatnajökull_432_751enh_pan_crop_15


Earth from Space: Perito Moreno Glacier, Argentina


Earth from Space: Perito Moreno Glacier, ArgentinaTwitteristä:em>[Artikkelin alkuun]

Laskelmia Grönlannin jäätikön ennätuksellisestä sulamisesta


[Artikkelin alkuun]

Share