Kiilopää 11.9.2023

Helsingin Sanomissa oli 6.11.2023 artikkeli, jossa käsiteltiin Lapin tunturimaisemien muuttumista.
Jutussa selostetaan tuntureiden rinteillä havaittua metsä- ja puurajan nousemista yhä ylemmäksi, puuttoman paljakan alueelle. Näin avoimet tuturimaisemat, jotka ihmisiä Lappiin vetävät uhkaavat vähitellen pienentyä ja jopa hävitä. Artikkelissa vieraillaan Saariselän Urupäällä ja Kiilopäällä, josta todetaan jopa näin: ”Kiilopää on menetetty. Tämä on tulevaisuudessa todennäköisesti entinen tunturi.”

Kiilopäällä kävimme itsekin tänä syksynä. Niinpä tässä tuon artikkelin innoittamana tutkin uudelleen sieltä ja myös Iisakkipäälta ottamiani kuvia.

Kiilopäällä 11.9.2023

Tässä kartalla on kulkemamme reitti vastapäivään ja paikanmerkkien kohdalla niissä otetut kuvat.
Puuton paljakka näkyy ilmakuvassakin ja tarkemmin maastokartassa, kun klikkaat vasemmalta ylhäältä ortokuvat- tason pois näytöstä.
Kartan mukaan paljakka alkaa reittipolun kohdalla 400 metrin korkeudessa. Artikkelissani Kiirunapolulta ovat kaikki retken kuvat. Tähän olen poiminut niistä kaksi juuri tuolta paljakan reuna-alueelta.

Kuten kuvista näky, yksittäisiä nuoria mäntyjä on harvakseltaan selvästi karttaan merkityn paljakan alueella. Näitä tuossa Hesarinkin artikkelissa ihmetellään.

Kuvie alla on Paikkatietoikkunan kartta männyn biomassata Kiilopään alueella vuonna 2009 ja 2021

Kiilopää 11.9.2023, Kuva 380 metrin korkeudella
Kiilopää 11.9.2023, Kuva 405 metrin korkeudella

Männyn biomassa Kiilopään alueella 2009, 2015 ja 2021

Männyn lisääntyminen alueella, etenkin Kiilopään lounaispuolella näkyy varsin selvästi, kun laittaa päälle/pois ja vertaa eri karttatasoja. Mäntyjä näyttää myös olevan enemmän korkeammalla tunturirinteessä.. Toisaalta huomio kinnittyy siihen, että vuonna 2015 mäntyä näyttää olevan enemmän Kiilopään kaakkoisrinteella ja jopa huipun tuntumassa kuin vuonna 2021. En ole ottanut selvää, mistä tämä johtuu.


Iisakkipäällä 15.9.2023

Iisakkipään polun kuljimme myötäpäivään. Olen valinnut myös sieltä tähän kaksi kuvaa karttaan mekityn paljakan reuna-alueelta. Niissäkin näkyy mäntyjä.
Kuvien alla on kartat männyn biomassasta alueella.

Iisakkipää 15.9.2023; Kuva 385 metrin korkeudella
Iisakkipää 15.9.2023; Kuva 395 metrin korkeudella

Männyn biomassa Iisakkipään alueella 2009, 2015 ja 2021

Karttojen mukaan männyn määrä on kasvanut tunturin koillisrinteellä. Niitä näyttää olevan hiukan korkeammalla koillis- ja länsirinteellä vuonna 2021 kuin aikaisemmissa kartoissa. Toisaalta Karttojen mukaan männyn kokonaisbiomassa on jostain syystä vähentynyt tunturin länsipuolella, kun verrataan vuosia 2009 ja 2015.

Share
error: Content is protected !!